Întâlnire cu profesorii de religie din Arhiepiscopia Aradului

Aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu“ din Arad a găzduit sâm-bătă, 21 februarie, o sesiune spe­cială de consfătuire a profesorilor de religie în care s-au dezbătut recentele hotărâri ale forurilor superioare cu privire la predarea acestei discipline în şcolile de stat din România, informează “Ziarul Lumina”.

La eveniment au luat parte şi Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împre­u­nă cu arhim. Teofan Mada, vi­car-administrativ, protos. Ius­tin Popovici, consilier cultural şi diac. Florin Sirca, inspector de specialitate în cadrul Inspec­to-ra­tului Şcolar Judeţean Arad. În cadrul întâlnirii au avut loc discuţii privitoare la înfiinţarea Asociaţiei Părinţilor pentru Ora de Religie (APOR). S-a făcut recomandarea ca profesorii să fie pregătiţi, împreună cu părinţii care doresc să se alăture acestui demers, pentru viitoarele cereri de adeziune ce vor fi transmise de la membrii fondatori din Bucureşti. De asemenea, s-a discutat despre necesitatea încheie­rii de parteneriate între parohii şi şcolile arondate acestora, preoţii parohi urmând a fi informaţi de Centrul eparhial cu documentele legale necesare ce trebuie avute în vedere. Un alt subiect al întâlnirii s-a referit la noua apariţie editorială, suplimentul lunarLumina Educaţiei, care apare împreună cuZiarul Lumina, aceasta fiind o platfor­mă de informare şi de prezen­ta­re a diferitelor acţiuni ce se des­făşoară în şcoli prin ora de religie. Ultimul punct pe ordinea de zi a făcut trimitere la decizia Curţii Constituţionale a Ro­mâ­niei cu privire la ora de religie. În lumina ultimei adrese a Mi­nis­terului Educaţiei, profesorii sunt îndemnaţi să colaboreze cu pre­o­ţii din parohii pentru ca ac­ţi­u­nea de mobilizare a părin­ţi­lor, pentru completarea formularului pregătit de Patriarhia Ro­mână, să se desfăşoare cât mai eficient. La final, IPS Arhie­piscop Timo­tei a rememorat câ­te­va aspecte interesante, din tre­cut, în legă­tură cu relaţia din­tre Biserică şi Şcoala româ­nească, îndemnând la o bună colaborare între parohii, profesorii de religie şi instituţiile unde ­a­ceş­tia activează, tocmai pentru res­ponsabilitatea majoră pe care o avem faţă de acest neam.

Comentarii Facebook


Știri recente