Instituirea Sfintei Liturghii

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 12 aprilie 2012, în Joia Mare. Sinaxarul Triodului din Sfânta și Marea zi de Joi a săptămânii Patimilor, urmând predaniile dumnezeieștilor Apostoli și ale Sfintelor Evanghelii, ne-a lăsat spre prăznuire patru evenimente: Spălarea picioarelor ucenicilor; Cina cea de Taină; Rugăciunea cea mai presus de fire; Vânzarea Domnului.

Făcând referire la Cina cea de Taină trebuie să menționăm că la acel moment își are originea Sfânta Liturghie, aceasta fiind instituită de către Mântuitorul Iisus Hristos. Ceea ce a făcut El atunci constituie elementul esențial, și sâmburele originar din care s-a dezvoltat treptat toată rânduiala de mai târziu a Sfintei Liturghii. Sfânta Liturghie a fost întemeiată de Hristos Domnul în seara Cinei celei de Taină, când a binecuvântat pâinea și a dat-o Sfinților Apostoli, zicând: «Luați, mâncați, acesta este trupul Meu..,» apoi a binecuvântat paharul de vin, pe care l-a dat Sfinților Apostoli, zicând: «Beți dintru acesta toți…», adăugând porunca: «Aceasta să faceți întru pomenirea Mea» (Matei XXVI, 26-28; Marcu XIV, 22-24; Luca XXII, 19-20 și I Cor. XI, 23-25) pentru ca de roadele jertfei să beneficieze întreaga omenire până la sfârșitul veacurilor. Prin cuvintele de mai sus. Mântuitorul împuternicește pe Sfinții Apostoli de a săvârși jertfa cea nouă, obligându-i să o facă spre aducere aminte de patimile și jertfa Lui. La rândul lor, Sf. Apostoli au transmis acest drept arhiereilor și preoților, ca urmași legitimi ai lor.

Cuvântul «liturghie», după cum aflăm din Liturgica Teoretică a Părintelui Prof. Dr. Ene Braniște, vine de la cuvântul grecesc λείον έÏγον, prin care grecii înțelegeau orice lucrare publică sau orice lucru făcut în folosul statului sau al obștei. În creștinism, această numire a fost dată mai întâi tuturor actelor de cult săvârșite de către preoți și leviți în cultul Vechiului Testament (Luca I, 23 și Evrei IX, 21). Mai târziu s-a dat numirea de liturghie tuturor slujbelor religioase din cultul creștin, ca apoi înțelesul cuvântului să se restrângă numai la acea slujbă religioasă în cadrul căreia are loc prefacerea Cinstitelor Daruri în Trupul și Sângele Mântuitorului, adică săvârșirea Sfintei Euharistii și împărtășirea credincioșilor cu Sfintele Daruri.

Sfânta Liturghie este slujba cea mai sfântă, prin care Biserica creștină aduce lui Dumnezeu prinosul ei de recunoștință și de cinstire pentru binefacerile primite de la El. Ea este o prelungire sau actualizare a jertfei Mântuitorului pentru mântuirea noastră, dar ritu¬alul sau rânduiala ei simbolizează întreaga viață a Mântuitorului, de la naștere și până la înălțarea Sa la ceruri.

Această sfântă slujbă mijlocește credincioșilor întâlnirea reală și adevărată cu Hristos-Mântuitorul, pe care îl avem prezent sub forma pâinii și a vinului, care, în momentul invocării Duhului Sfânt de către preot, se prefac în Trupul și Sângele Domnului. De aceea, Sfânta Liturghie ne procură darul cel mai de preț pe care l-a dat Dumnezeu oamenilor și ea constituie centrul întregului cult divin public ortodox.

În Bisericile ortodoxe se oficiază trei Sfinte Liturghii, și anume: Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, numită și a Sfântului Grigorie Dialogul.

Comentarii Facebook


Știri recente