Împliniri și evenimente din viața Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

În anul 2011, în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei au avut loc mai multe evenimente importante care vor fi consemnate în cele ce urmează. Evenimentul major a fost recunoașterea juridică a episcopiei de către statul italian, la 12 septembrie, după un proces administrativ complex, care s-a întins de-a lungul mai multor ani.

Pe parcursul anului 2011, în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei s-au înființat 22 de parohii și 3 paraclise; s-au dobândit 17 lăcașuri de slujire, în comodat de uz (gratuit sau cu plată) sau în chirie. Astfel, la sfârșitul anului 2011, în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei funcționau 156 de parohii (altele fiind deja formate sau în formare), împărțite în 17 protopopiate; existau 4 mănăstiri, 2 schituri și 5 paraclise episcopale. Pe lângă parohii mai funcționează alte peste 30 de locuri de slujire (filii), unde se săvârșesc periodic Sfânta Liturghie și/sau alte slujbe, în timpul săptămânii. Totalul unităților pastoral-misionare, incluzând protopopiatele, era, la sfârșitul anului 2011, în număr de 216. S-a obținut teren, prin cumpărare sau concesionare, în vederea construirii unei biserici, în 4 dintre parohiile episcopiei, ducându-se tratative în alte 7 parohii. Una dintre parohiile noastre este pe cale să picteze biserica (la Lucca).

În momentul de față, după rearondarea protopopiatelor și așezarea conform împărțirii pe regiuni a Italiei, funcționează 18 protopopiate (dintre care 7 cu statut misionar – adică având un număr mai mic de 10 parohii fiecare), numărul parohiilor crescând cu 13, la 169.

10.179 de botezuri și 1.446 de cununii

În anul 2011, numărul copiilor botezați în parohiile și mănăstirile Episcopiei Italiei a fost de 10.179 (pe locul al doilea în Patriarhia Română, după Arhiepiscopia Bucureștilor, care numără aproximativ 4 milioane de credincioși). Numărul cununiilor săvârșite a fost de 1.446, iar numărul celor pentru care s-a săvârșit slujba înmormântării, 179.

Evenimentul major din viața Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în anul 2011, a fost recunoașterea juridică a acesteia de către statul italian, în data de 12 septembrie, după un proces administrativ complex, care s-a întins de-a lungul mai multor ani. Aceasta s-a concretizat prin decretul semnat de către președintele Italiei, Excelența Sa domnul Giorgio Napolitano. În data de 15 decembrie s-au început demersurile pentru Intesa (‘Înțelegerea’) cu statul italian, în vederea intrării în plinătatea drepturilor ca și cult, în Italia.

În anul 2011 s-a săvârșit slujba sfințirii a trei altare și iconostase de biserici (Milano Nord – Monza – Parohia ‘Toți Sfinții’ – (Regiunea Lombardia), sfințire altar – iconostas – 9 octombrie; Genova – Parohia ‘Sf. M. Mc. Dimitrie’ – (Regiunea Liguria), sfințire altar – iconostas – 30 octombrie; Alba – Parohia ‘Sf. Diac. și Mc. Laurențiu’ – (Regiunea Piemonte), sfințire altar – iconostas – 17 septembrie; și a altor trei iconostase (Roma II – Parohia ‘Nașterea Maicii Domnului’ – (Regiunea Lazio), sfințire iconostas – 8 septembrie; Cremona – Parohia ‘Nașterea Maicii Domnului’ – (Regiunea Lombardia), sfințire iconostas – 18 septembrie; Genzano di Roma – Parohia ‘Sf. Cuv. Mc. Anastasia’ – (Regiunea Lazio), sfințire iconostas – 1 noiembrie.

Am efectuat 50 de vizite pastorale și canonice în parohii și mănăstiri și alte 66 de slujiri la paraclisele de la Centrul eparhial de la Roma. La acestea se adaugă alte participări și slujiri intereparhiale și interortodoxe, în interiorul și în afara Italiei, mai multe conferințe, interviuri, audiențe și întâlniri, în interesul și în folosul episcopiei noastre.

Cancelaria eparhială a emis, în anul 2011, 1.887 de acte oficiale. Site-ul internet al episcopiei noastre, administrat de Departamentul Mass-Media și de Informare, a ajuns, după trei ani de la lansarea lui, la un milion de vizite, iar în ultimele șase luni s-au adăugat alte peste 700.000, jumătate dintre ei fiind la prima accesare.

Atât la Centrul eparhial de la Roma, cât și în bisericile parohiilor și mănăstirilor noastre, s-au efectuat și se efectuează un număr important de lucrări de restaurare și de restructurare, de împodobire și de înzestrare cu iconostase, cu sfinte vase, icoane și veșminte pentru slujire, care arată deodată jertfelnicia și dragostea poporului nostru celui binecredincios față de Dumnezeu și Biserica Sa.

Conferințe, cateheze, tipărituri

Anul 2011, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre ca An omagial al Tainei Sfântului Botez și al Sfintei Cununii, a fost prilej de multe activități care să ne conștientizeze pe toți, de la mic la mare, de importanța pregătirii, trăirii și aprofundării, în lumina învățăturii Bisericii, a acestor două Sfinte Taine. De aceea, pe tot parcursul anului care a trecut, având la bază Programul-cadru al Sfântului Sinod și tematica pregătită de Sectorul pentru Pastorală și liturgică și de cel pentru cateheză, au avut loc conferințe pastorale ale clericilor, pe protopopiate, și conferințe regionale, s-au ținut cateheze pentru copii, tineri și adulți, cu referire la aceste două Sfinte Taine. De asemenea, episcopia a achiziționat și distribuit, în parohii și pentru bibliotecile parohiale, cărți teologice care abordează diferite aspecte și tematici ale Tainei Botezului și a Cununiei, dar și alte teme teologice și de spiritualitate.

Episcopia noastră a inițiat editarea, tipărirea și distribuirea, la nivelul fiecărei parohii (cu contribuția benevolă a credincioșilor), a broșurii ‘Merinde pentru suflet’ care este pregătită cu osteneala deosebită a obștii Mănăstirii ‘Adormirea Maicii Domnului’ de la Roma și în care s-au pus texte ale Sfinților Părinți cu privire la cele două Sfinte Taine, fundamentale pentru viața creștinească, precum și alte texte care să dea posibilitatea creștinilor de a cunoaște și a aprofunda propria credință. Cu un lăudabil efort, Departamentul pentru Misiune elaborează și trimite zilnic, în variantă electronică, broșura ‘Merinde pentru suflet – Ediția Cotidiană’, care apare și pe site-ul episcopiei, care cuprinde sfinții care se pomenesc, trei psalmi, Apostolul, Evanghelia și rugăciunea zilei și un cuvânt de folos la Sfinții Părinți. În fiecare zi, aproape 1.000 de persoane o descarcă de pe site-ul episcopiei și o citește.

Având în vedere numărul crescând de cupluri mixte româno-italiene, cât și al altor persoane interesate să cunoască spiritualitatea și tradiția noastră, precum și datoria de a ne mărturisi propria credință în lumea secularizată în care trăim, s-au tipărit, în versiune bilingvă (română-italiană), slujba Sfântului Botez și slujba Sfintei Taine a Cununiei, urmând să se tipărească slujba Sfintei Liturghii și alte slujbe și texte de suflet folositoare, în limba italiană.

Pentru a ajuta la mai buna înțelegere a Sfintei Liturghii de către copilași, s-a editat și s-a trimis în parohii Sfânta Liturghie pe înțelesul celor mici, cuprinzând explicarea momentelor importante ale Sfintei Liturghii prin desene. Ca și în anii trecuți, obștea Mănăstirii ‘Adormirea Maicii Domnului’ de la sediul episcopiei a pregătit, în afară de calendarele obișnuite, a IV-a ediție a Calendarului Tuturor Sfinților de peste an și locurile din Italia unde pot fi cinstite moaștele lor (2012), ediție care cuprinde vieți de sfinți tămăduitori. S-a mai editat și un calendar cu poze ale Părinților duhovnicești contemporani cu noi.

Activitatea de catehizare a copiilor a continuat cu succes și în anul trecut, însă multe dintre parohiile noastre nu dispun încă de spațiile adecvate pentru organizarea acesteia. De aceea, este necesar și urgent să se caute și să se identifice soluții pentru a se obține spațiile necesare catehezei duminicale a copiilor și a tinerilor care reprezintă viitorul Bisericii noastre și față de care, cu toții – episcop, preoți și părinți – suntem responsabili înaintea

lui Dumnezeu. Iar pentru că tinerii adolescenți au nevoie de o atenție deosebită și specifică, pentru a-i putea asista și însoți în viața care le stă înainte, în parohiile Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei se desfășoară în a doua vineri sau sâmbătă din lună (sau duminică, după Sfânta Liturghie, dacă nu se dispune de spațiu) o întâlnire cu tinerii, pe temele fundamentale ale credinței și aplicarea lor în viața cotidiană, precum și pe teme propuse de ei. Astfel li se pun la îndemână mijloacele creștine de abordare și de rezolvare a problemelor și întrebărilor pe care aceștia și le pun. Toți absolvenții de teologie din parohii sunt solicitați să participe activ, alături de preoți și diaconi, la organizarea și împlinirea acestora. Dar pentru ca toți părinții și nașii să își crească și să îndrume copiii și tinerii, respectiv finii, în credință, au nevoie, la rândul lor, de catehizare și de aprofundare permanentă cu privire la credință. De aceea, în parohiile Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei se desfășoară, în a patra vineri sau sâmbătă din lună, după slujba Vecerniei (sau duminică după Liturghie, unde nu se dispune de spațiu) o cateheză pentru părinți (și adulți, în general), la care se aprofundează adevărurile de credință și se tratează problemele pe care viața de toate zilele le ridică familiei creștine.

Pentru cei care doresc mai mult, din toamna trecută a început, în fiecare săptămână, cu efortul deosebit al Sectorului Pastoral și liturgic, Programul de formare pastoral-misionară continuă pentru clerul minor și pentru mirenii care frecventează parohiile și mănăstirile din episcopie. Acest program cuprinde explicarea textelor din Apostolul și Evanghelia duminicii sau a praznicului care urmează și analiza unora dintre textele de la cântările Vecerniei sau Utreniei, cu rânduiala acestora, pentru a putea gusta și mai mult din tezaurul învățăturii și al slujbelor Bisericii.

De asemenea, în vederea pregătirii duhovnicești pentru Botez sau Cununie, înainte de săvârșirea slujbei, au loc, în mod obligatoriu, cel puțin una sau două întâlniri duhovnicești și de catehizare, cu părinții și nașii pruncului, sau cu viitorii miri și nași, la biserică sau acasă, în care cei care urmează să trăiască aceste mari și dumnezeiești Taine primesc învățătura Bisericii cu privire la cele ce se vor petrece și îndrumări cu privire la felul în care să se pregătească și sufletește (nu doar trupește) pentru acestea. Astfel vor trage și mai mult folos duhovnicesc din Sfintele Taine la care participă, punând temelie trainică pentru viitor și nerămânând doar la cele exterioare și trupești.

Pe de altă parte, părinții creștini sunt îndemnați în mod sistematic să pună nume de sfinți copiilor lor, ca astfel să le fie mereu viața sub ocrotirea acelora, iar la Botez și la Cununie, să caute nași ortodocși care își cunosc și își trăiesc propria credință și nu doar ‘sponsori’ care nu cunosc nici măcar Crezul și care trăiesc în neorânduială, după duhul lumii acesteia trecătoare. Pentru că, la vreme de încercare, ceea ce îi ajută și îi izbăvește pe copii nu sunt banii și poziția socială a nașilor, ci mijlocirea sfântului ocrotitor al copilului și rugăciunea cea cu credință a părinților și a nașilor.

Apoi, preoții trebuie să poarte de grijă ca fiecare copil care se botează să primească în dar (de la nași sau de la parohie) Crucea Botezului, pe care să o poarte până la cea din urmă suflare, spre ocrotire și apărare de primejdii și de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, spre mărturie a Darurilor cerești primite la Botez și spre credincioșie făgăduințelor făcute, prin nași, când s-a încreștinat.

În multe dintre parohiile noastre există o activitate susținută pentru educarea creștină a copiilor și pentru predarea valorilor tradiționale românești. În fiecare an, se organizează și un eveniment la nivel de episcopie, Festivalul Bucuriei, care anul trecut a ajuns la cea de-a III-a ediție, ce a avut loc la Torino în zilele de 4 și 5 iunie. Festivalul a fost foarte frumos organizat de către tinerii din Frăția Nepsis din Piemonte, cu sprijinul parohiilor din localitate și din protopopiat, în duminica dedicată de către Biserica noastră ‘Părinților și Copiilor’, la el luând parte câteva sute de tineri din toată Italia. Celor peste 250 de copii și tineri prezenți pe parcursul celor două zile de festival li s-a înmânat câte o ‘diplomă de participare’, cărora li s-au adăugat cei care s-au distins prin interpretarea unei poezii, a unui cântec sau au cântat la un instrument muzical și care au primit câte o ‘diplomă de apreciere’. Cu ocazia festivalului s-a inaugurat site-ul internet al tinerilor și copiilor ortodocși din Episcopia Italiei, care a fost elaborat și activează cu osteneala unei preotese pricepute, vrednică de toată aprecierea, unde copiii noștri pot găsi povești, cântece, poezii și învățături creștine românești dintre cele mai frumoase. Festivalul Bucuriei din 2012 va avea loc la Monza, în zilele de 9 și 10 iunie.

Promovarea tradițiilor

În vederea păstrării și promovării tradițiilor și obiceiurilor noastre tradiționale, și în anul care a trecut, în prima sâmbătă din luna iulie, la sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a avut loc a doua ediție a Festivalului ‘Zilele Portului Popular Românesc’, la care au participat reprezentanți de la mai multe parohii din Roma și din împrejurimi. Duminică, 3 iulie, Festivalul ‘Zilele Portului Popular Românesc’ s-a desfășurat și în unele dintre parohiile din episcopie, unde cei care au costume populare, copii, tineri sau vârstnici, au fost îndemnați să participe la Sfânta Liturghie, la parohia de care aparțin, după care să prezinte costumul pe care îl poartă.

În anul 2011, episcopia noastră a contribuit, după posibilități, la Fondul Central Misionar al Bisericii Ortodoxe Române, la construcția Catedralei Mântuirii Neamului, de la București, la susținerea Televiziunii și a Radioului TRINITAS, precum și la susținerea activităților misionare ale Centrului mitropolitan de la Paris. La aceasta s-au adăugat alte ajutoare sociale acordate și consemnate de către parohiile noastre și sprijinirea celor lipsiți, atât a celor care le frecventează, cât și a celor din țară sau din Basarabia.

Astfel, prin Sectorul Social și din Fondul Solidarității ale episcopiei noastre s-a desfășurat o bogată activitate social-filantropică și au fost trimise, pe tot parcursul anului 2011, în diferitele zone defavorizate din România sau din Basarabia, 30 de transporturi de îmbrăcăminte (peste 25 de tone), 2,5 tone de alimente, zeci de pachete cu medicamente sau materiale sanitare pentru spitalele sau familiile din România care au solicitat acest tip de sprijin social, la care se adaugă numeroase ajutoare în haine, alimente și bani, trimise în România direct de către parohiile noastre (parohiile din tot cuprinsul eparhiei au acordat, în anul 2011, ajutoare financiare cu caracter social în valoare totală de 305.889 de euro).

Prin proiectul social ‘Brațele Părintești’, care este în al doilea an de implementare, s-au trimis în România și, din toamna trecută, în Basarabia, prin jertfa unor credincioși sau a unor familii sau prin fondurile de ajutorare a parohiilor, peste 150 de burse lunare de susținere a copiilor din familii numeroase și sărace, pentru a avea cele minim necesare vieții și a putea merge la școală. Suma totală pentru burse, în anul 2011, a fost de 77.700 de euro. Proiectul ‘Brațele Părintești’ continuă și anul acesta școlar (începând din septembrie 2011), cererea de burse fiind tot mai mare, pe fondul situației economice pe care o traversează țara noastră și întreaga lume. Numărul burselor care se acordă în acest moment este de 182.

Proiecte de ajutorare a celor aflați în suferință

Anul 2012, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre ca An omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor constituie un prilej binevenit de a trata și aprofunda Taina Sfântului Maslu, precum și grija față de cei aflați în suferință atât în conferințele preoțești, cât și în cateheze sau prin acțiuni cu caracter social, la nivel eparhial și parohial.

Pentru a aplica pe plan practic și concret cuvintele Mântuitorului privitoare la grija față de cel aflat în suferință și în lipsă, am îndemnat pe toți, clerici și mireni, să ia aminte la ‘cei mai mici’ de lângă ei, pentru a le aduce fie și puțină alinare, după putință, în suferința lor. La nivelul episcopiei, pentru a dinamiza și coordona mai bine activitățile social-filantropice din eparhie, în toamna anului 2011 s-au înființat următoarele diaconii sau slujiri:

a. Diaconia ‘Sfântul Grigorie cel Mare’ – pentru cei săraci și pribegi, urmând cuvântul Domnului: Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc. Aceasta are ca obiectiv constituirea unui grup de voluntari care să caute și să monitorizeze, alături de preot, persoanele sărace din parohii și locurile unde se reunesc cei care nu au locuință sau serviciu, pentru a-i ajuta și îndruma. În momentul de față, se distribuie periodic, prin intermediul episcopiei, precum și direct la parohiile implicate în proiect, ajutoare alimentare obținute prin Banca Alimentară, fiind pe rol mai multe proiecte de ajutorare la nivelul parohiilor.

b. Diaconia ‘Sfântul Mare Mucenic Panteleimon’ – pentru cei bolnavi, urmând cuvântul Domnului: Bolnav am fost și M-ați cercetat. Aceasta are ca obiectiv constituirea unui grup de voluntari care să caute și să cerceteze, alături de preot, pe cei bolnavi, pe la casele lor, și să vină în sprijinul fraților noștri care vin în spitalele și clinicile din Italia, adesea cu copii, pentru a se trata, necunoscând limba și neavând nici un sprijin.

c. Diaconia ‘Sfintele Mucenițe Praxidia și Petronela’ (ambele botezate de Sf. Ap. Petru, cercetau pe cei din temnițe, îngrijindu-i și încurajându-i) – pentru închisori, urmând cuvântul Domnului: În temniță am fost și ați venit la Mine. Aceasta are ca obiectiv constituirea unui grup de voluntari care să-i caute și să-i cerceteze, alături de preot, pe cei aflați în închisoare. În închisorile din Italia se află peste 3.000 de frați ai noștri, bărbați, femei și minori. În toamna aceasta s-a reușit, după mai multe încercări, intrarea în închisoarea de minori din Roma și intrarea în a doua închisoare, după numărul de deținuți, din regiunea Lazio – Regina Coeli. (Articol apărut sub semnătura Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei și publicat în „Ziarul Lumina” din data de 28 martie 2012)

Comentarii Facebook


Știri recente