Împăratul ascuns în firea omenească intră în Ierusalim

Duminica Floriilor este ziua în care prăznuim Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, ca împărat biruitor, dar cu înfățișare smerită, venind călare pe mânzul asinei, împlinire a unei profeții făcute cu 400 de ani înainte de venirea lui Mesia. Cântările acestei perioade ne îndeamnă nu doar la luptă duhovnicească, ci și la biruință și bucurie: „De vreme ce ai legat iadul și moartea ai omorât și lumea ai înviat-o, pentru aceasta cu stâlpări Te-au lăudat pruncii, Hristoase, ca pe un biruitor strigându-Ți astăzi: Osana, Fiul lui David. Pentru aceasta bucurându-ne zicem: Binecuvântat este cel ce vii să chemi pe Adam”.

După Sfântul Gherman I al Constantinopolului și Nicolae Cabasila, drumul Mântuitorului spre Ierusalim și spre Pătimirile Sale este comemorat la fiecare Liturghie prin Vohodul sau Ieșirea Mare. Preotul iese din altar pe ușa dinspre miazănoapte cu darurile pregătite la proscomidiar, în timp ce strana cântă „Ca pe împăratul tuturor să-L primim…”, traversează naosul, pentru a intra înapoi prin ușile împărătești. El poartă sfântul potir și sfântul disc, pe care sunt așezate miride (pentru îngeri, sfinți și credincioșii vii și adormiți), semnificând universul întreg adunat în jurul Domnului Iisus Hristos, reprezentat prin Agneț. Așa cum interpreta ieromonahul Makarios Simonopetritul în „Triodul explicat”: „Întreg cosmosul, pâinea, vinul, spațiul și timpul, și întreaga lume sensibilă (…) intră în sanctuar pentru a fi aduse jertfă, pentru a fi asumate de Logosul divin, pentru a fi îndumnezeite și transfigurate”.

Motivele suirii Domnului la Ierusalim

Mai mult, remarca părintele Alexander Schmemann în lucrarea „Postul cel Mare”, noi nu ne aducem aminte doar de un fapt istoric, ci trăim acel eveniment „astăzi”. Biserica accentuează prin imnografia sa, în mod paradoxal, că fapte apuse demult se întâmplă aievea, „astăzi”, în cadrul spațiului său sacru și liturgic. În Duminica Floriilor se cântă „Astăzi vine la Ierusalim…”, în Vinerea Mare: „Astăzi este înaintea lui Pilat…”, la Nașterea Domnului: „Fecioara astăzi pe Cel mai presus de ființă naște…”.

Mai multe informații în Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente