Hramul Mănăstirii Voivodeni din Episcopia Sălajului

Joi, 6 august 2015, la praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preasfinţitul Părinte Petroniu, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Voivodeni, cu prilejul hramului acestui aşezământ monahal. La Sfânta Liturghie, săvârşită în altarul de vară al mănăstirii, alături de Preasfinţia Sa au slujit un sobor de peste 20 de preoţi şi diaconi. Credincioşii au fost prezenţi în număr mare la slujbă, dorind să fie părtaşi la bucuria obştii mănăstirii în ziua hramului, după cum ne-a precizat Arhid. Adrian Onica.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit şi o hirotonie de preot. Astfel, Preacuviosul Părinte ierodiacon Nectarie Turi a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” de la Bobota.

Mănăstirea Voivodeni este aşezată la marginea satului cu acelaşi nume, situat la graniţa judeţului Sălaj cu judeţul Cluj. Satul Voivodeni a fost atestat documentar în urmă cu aproape 700 de ani, odată cu atestarea documentară a satului pomenindu-se despre aşezarea unui eremit în hotarele acestei localităţi. Locul în care s-a nevoit acesta nu a fost uitat, el numindu-se Râmeţ. Aici, în Râmeţ, tradiţia locului spune că ar fi funcţionat un schit, iar după ce acesta s-a desfiinţat aici s-ar fi stabilit vatra satului.

Pornind de la aceste tradiţii locale, cosemnate în toponimia locurilor, s-a luat iniţiativa ridicării unei mănăstiri. Dorinţa de a reînvia o veche vatră monahală, rămasă în conştiinţa locuitorilor acestor meleaguri, a devenit realitate prin aprobarea acestui deziderat de către Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului în 27 noiembrie 2000.

Lucrările efective au debutat în anul 2002, imediat după sfinţirea pietrei de temelie la biserica schitului de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului. Astfel, cu timpul au fost ridicate corpul de chilii, bucătăria, trapeza, anexele gospodăreşti, un altar de vară precum şi biserica cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”.

În prezent obştea sfintei mănăstiri numără trei vieţuitori, stareţ al acestui aşezământ monahal fiind Preacuviosul Părinte Protosinghel Ghelasie Spătăcean.

Comentarii Facebook


Știri recente