Hramul Bisericii „Sfântul Ioan – Piaţă” din Bucureşti

Credincioşii ortodocşi cinstesc, în data de 07 ianuarie 2016, Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. În această zi de sărbătoare, sute de credincioși bucureșteni au participat la hramul Bisericii Sfântul Ioan Piața din Capitală. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Chipul său a rămas şi rămâne un îndemn în special pentru creştinii care doresc o viaţă spirituală mai înaltă

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa le-a vorbit credincioșilor despre importanța pocăinței și a faptelor bune în vederea mântuirii.

„Chipul său a rămas şi rămâne un îndemn în special pentru creştinii care doresc o viaţă spirituală mai înaltă şi mulţi care au dorit acest lucru au devenit cetăţeni sau locuitori ai pustiei şi sunt sfinţii cuvioşi. Să căutăm să urmăm calea pocăinţei şi calea faptelor celor vrednice de această pocăinţă, să punem început bun la acest început de an, să fim credincioşi următori devotaţi ai sfintei noastre Biserici Ortodoxe. Să respingem toate ispitele şi răutăţile care apar nu numai în viaţa noastră, dar şi în jurul nostru, în societate. Să fim uniţi în acelaşi gând, în acelaşi cuget mărind pe Dumnezeu. Sfântul Ioan Prorocul, Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, să se roage pentru noi şi să ne fie pildă de credinţă, de tărie şi de fapte bune prin urmarea principalelor sale îndemnuri care au fost de pocăinţă şi de a face fapte vrednice”, a spus Preasfinţia Sa.

***

Biserica Sfântul Ioan datează din anul 1766 şi este construită, de starostele de boiangii Ioniţă Croitorul, împreună cu breslaşii boiangii şi cojocari, având hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Din punct de vedere arhitectural, această biserică are un stil cu influenţe de secol al XVII-lea, în formă de navă, cu absida altarului semicirculară, cu două turle şi o colonadă la intrare care formează un exonartex îngust. Catapeteasma, piesă de patrimoniu, potrivit datelor din arhiva parohială, este confecţionată în jurul anului 1711 şi a fost adusă şi montată în biserică de către generalul Arion. A fost restaurată în mai multe rânduri, cea mai recentă restaurare efectuându-se în anul 2013, de către restauratorii Erhan Ecaterina Paula şi Nicolae Catrina. Primele referiri cu privire la pictarea interiorului bisericii datează de la 1878, pictura fiind executată de pictorul Anton Serafim. Mai târziu, biserica este repictată cu ocazia restaurărilor radicale dintre anii 1939-1940. Pictura lucrată în frescă este împărţită în registre pe un fond alb de cálcio-vécchio şi este realizată de pictorul Iosif Keber. În jurul anului 1970, Olga Greceanu a spălat şi a restaurat pictura. Ultima restaurare a avut loc între anii 2010-2012 şi s-a făcut de către monahia Teodosia Ilie.

Comentarii Facebook


Știri recente