Federația Filantropia organizează o nouă formare de consilieri în domeniul adicțiilor

Federația Filantropia organizează la București un nou curs de formare profesională în specializarea de consilier în domeniul adicțiilor. Înscrierile sunt încă deschise până la finele lunii septembrie.

Cursul se adresează tuturor persoanelor licențiate în domeniul socio-medical care vor să lucreze sau care sunt deja angajate în centre de zi, centre de plasament în regim de urgență și rezidențiale, școli de reeducare, așezăminte sociale și alte instituții ai căror beneficiari sunt copii și tineri cu diverse adicții.

Participanții vor dobândi următoarele competențe și abilități:

 • Competențe informatice, sociale și civice;
 • Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor;
 • Planificarea activităților;
 • Comunicarea cu beneficiarii;
 • Participarea la lucrul în echipa multidisciplinară;
 • Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor;
 • Prevenirea și informarea tinerilor și adulților privind problematica dependenței;
 • Consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependență;
 • Îndrumarea pacientului pentru stabilirea tratamentului;
 • Monitorizarea pacientului în timpul tratamentului de dezintoxicare și post-tratament.

Cursul are 76 de ore, din care 26 de teorie și 50 de practică. Este autorizat de Autoritatea Națională de Calificări şi se va finaliza cu examen de absolvire. Certificatul este recunoscut la nivel naţional şi este autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale.

Pe toată durata modulului de practică, participanții vor beneficia de consultanță din partea formatorilor, în vederea realizării proiectului pentru examenul de absolvire.

Documentele pentru înscriere vor fi transmise, scanate în format pdf, pe adresa de e-mail [email protected].

Pentru înscriere:

 • Copie CI;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copie dupa diploma de studii a ultimei instituţii de învăţământ absolvite (minim licență);
 • Formular de înscriere.

Taxă participare: 500 lei

Persoană de contact: Olivia Bîrdici, Coordonator proiecte, Federația Filantropia.

Consilierul în domeniul adicțiilor (cod COR 263502) este o persoană de referință în relațiile cu copiii sau tinerii din cadrul unei comunități educative. Acesta previne și informează tinerii și adulții privind problematica dependenței, planifică, realizează și evaluează procesul dezvoltării lor, ajutându-i să devină adulți conștienți de sine, responsabili și integrați în societate.

Federația Filantropia este organizaţie non-guvernamentală a Patriarhiei Române autorizată din 2012, care furnizează servicii sociale și de formare profesională a adulților.

Foto credit: Federația Filantropia

Comentarii Facebook


Știri recente