Facultatea de Teologie din Craiova în sprijinul încadrării studenților pe piața muncii

Pe parcursul a doi ani, în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, Facultatea de Teologie a Universității din Craiova implementează proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762, intitulat „Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, după cum ne-a transmis Gheorghe Cioiu.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de inserție pe piața muncii a 300 de studenți de la șapte specializări universitare din domeniul socio-uman (Teologie, Asistență Socială, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Istorie, Română și Comunicare).

În vederea popularizării informațiilor cu privire la activitățile proiectului în cadrul unei viitoare conferințe internaționale, a fost elaborată o broșură informativa despre rezultatele finale ale proiectului. Aceasta va fi distribuită la momentul oportun în rândul participanților la conferință.

În cadrul Centrului de evaluare socio-profesională și orientare pentru o carieră în domeniul socio-uman, pe baza metodelor specifice de evaluare și autoevaluare, a fost continuată realizarea planurilor de dezvoltare profesională individualizată pentru fiecare student, facilitându-se accesul permanent al acestora la resursele informaționale ale proiectului.

Comentarii Facebook


Știri recente