EDUCAȚIA CREȘTINĂ – ÎMPLINIREA VOCAȚIEI BAPTISMALE

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, adresat elevilor, profesorilor și organizatorilor celei de-a III-a ediții a Olimpiadei Naționale de Religie, Galați, 16-21 aprilie 2011:

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2011 să fie „Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii” în Patriarhia Română.

Biserica mărturisește că iubirea smerită și preaslăvită a lui Hristos Cel Răstignit și Înviat se dăruiește omului prin harul Sfântului Botez, pentru ca omul care se unește cu Hristos să poată birui păcatul și să dobândească viața veșnică în slava Preasfintei Treimi. Întrucât Sfântul Botez este începutul mântuirii omului și arvuna vieții veșnice, fericiți sunt părinții care dau naștere la copii și apoi îi botează ca să devină în Hristos fii ai lui Dumnezeu după har. Fericiți sunt și cei care, în Biserică, lucrează prin harul Duhului Sfânt la formarea de fii și fiice duhovnicești. Preoții și profesorii de religie înțeleg că înfierea baptismală are ca scop învierea omului din păcat și pregătirea lui pentru învierea cea de obște și pentru viața veșnică.

Când Biserica le arată copiilor iubirea lui Hristos pentru ei, aceștia iubesc Biserica și devin icoane de nevinovăție și bunătate care îi orientează pe adulți spre Împărăția cerurilor (Cf. Matei 18, 3). Prin orele de religie din școli și prin catehezele din biserici – în cadrul proiectelor Patriarhiei Române „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege școala!” – Biserica mărturisește Adevărul credinței mântuitoare și cheamă la libertatea de-a iubi pe Dumnezeu și pe semeni: „Și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 32). Creșterea în Duhul Adevărului luminează sufletul copilului și, în același timp, îl înalță prin iubire.

Sfântul Apostol Pavel arată că roadele Duhului sunt acestea: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția” (Galateni 5, 22-23). Bucuria copiilor și tinerilor, care participă la cea de-a treia ediție a Olimpiadei Naționale de Religie, amintește de mulțimea ucenicilor care, întâmpinând pe Mântuitorul Iisus Hristos la intrarea în Ierusalim, „bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu, cu glas tare, pentru toate minunile pe care le văzuse, zicând: Binecuvântat este Împăratul care vine întru numele Domnului! Pace în cer și slavă întru cei de sus” (Luca 19, 37-38). Bucuria aceasta luminează credința și iubirea față de copii a părinților și a profesorilor de religie.

Felicităm pe organizatorii Olimpiadei Naționale de Religie, eveniment duhovnicesc care adună împreună Familia, Școala și Biserica. Ne rugăm Domnului Hristos să binecuvânteze pe toți elevii participanți, pe profesori și pe părinți, dăruindu-le sănătate și mântuire, pace și bucurie întru mulți și frumoși ani!

Cu multă prețuire și părintească binecuvântare,

†DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente