Despre Taina Sfintei Spovedanii

A doua baie, deopotrivă cu Botezul, este Taina Sfintei Spovedanii, care spală și curăță păcatele oamenilor. Despre aceasta spune Sfântul Isaac Sirul: „Dar după dar, s-a dat de Dumnezeu oamenilor după Botez, Taina Pocăinței, că pocăința este numită și a doua naștere” (Filocalia vol. X, Cuvântul 72).

– Care este baia duhovnicească care spală, dezleagă și scoate din rădăcină păcatele omului?

– Întâi este baia sfântului și dumnezeiescului Botez care spală păcatul strămoșesc și toate păcatele făcute până la Botez (Fapte 2, 38; Ioan 3, 3-5). A doua baie, deopotrivă cu Botezul, este Taina Sfintei Spovedanii, care spală și curăță păcatele oamenilor. Despre aceasta spune Sfântul Isaac Sirul: „Dar după dar, s-a dat de Dumnezeu oamenilor după Botez, Taina Pocăinței, că pocăința este numită și a doua naștere” (Filocalia vol. X, Cuvântul 72). Iar dumnezeiescul Părinte Ioan Scărarul a îndrăznit să zică: „Mai mare decât Botezul, după Botez, este izvorul lacrimilor” (Cuvântul al 7-lea, Pentru plâns, Filocalia, vol. IX).

– Când rămân păcatele nedezlegate la Sfânta Spovedanie?

– Când creștinul nu-și mărturisește toate păcatele, asemenea lui Iuda și când duhovnicul nu le dezleagă. El nu are voie să le dezlege până ce creștinul nu primește canonul rânduit. Dacă duhovnicul dezleagă pe cineva „mai înainte de a face acela canonul, sau mai înainte de a mărturisi (de a făgădui) că îl va face, unul ca acela se face vinovat de toate păcatele celui pe care l-a dezlegat”.

Iarăși, păcatele omului rămân nedezlegate dacă nu face fapte de pocăință, „căci fără de îndreptare nu poate să existe iertare”. Însă adevărata pocăință este părăsirea păcatului și căința inimii.

(Arhim. Cleopa Ilie, Arhim. Ioanichie Bălan, Lumina și faptele credinței, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 1994, pp. 58-59)

Comentarii Facebook


Știri recente