Cursuri de formare în Episcopia Tulcii

În perioada 3-5 iunie 2013, în cadrul proiectului FORTE, s-a desfășurat la Tulcea cursul de Management al serviciilor social – filantropice, după cum ne-a precizat Pr. Consilier patriarhal Dorel Moțoc, secretarul Federației Filantropia.

La acest curs au participat 15 angajați ai parohiilor din cele trei protopopiate: Tulcea, Niculițel și Babadag.

Participanții au dezvoltat abilități de a alcătui un plan de concepere a unui serviciu social, urmărindu-se descoperirea grupului țintă, a analizării nevoilor, resurselor și capacitatea de a formula scopul și obiectivele.

Necesitatea cursului a fost regăsită de către participanți în conceptele prezentate și despărțirea de formatori s-a făcut sub auspiciul entuziasmului și a motivației pentru demararea unor servicii sociale acreditate ce vor veni în sprijinul categoriilor sociale aflate în risc de excluziune.

La finalul cursului au fost oferite diplome de participare tuturor participanților.

Acest curs este dezvoltat în cadrul Proiectului FORTE – Formare Trainică pentru Parteneriat Social, ID 62277, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.3 Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor partenerilor sociali și societății civile și este livrat de formatorii Centrului național pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae”.

Comentarii Facebook


Știri recente