Contribuţie românească la un CD de succes din Franţa

Începând cu luna septembrie, librăriile de specialitate din Franța vor difuza un nou CD, intitulat „Les voix de la fraternité”, înregistrat și editat la inițiativa grupurilor interreligioase din departamentele franceze Bas-Rhin și Haut-Rhin, în parteneriat cu Consiliul Regional al Alsaciei și cu Primăria orașului Strasbourg, informează Ziarul Lumina.

CD-ul cuprinde 19 piese din muzica sacră a celor opt religii prezente în Alsacia, fiind pentru prima dată când un asemenea proiect capătă formă concretă. Condiția participării la înregistrări a fost ca grupurile corale și soliștii să-și exercite activitatea în această regiune și să contribuie, prin arta muzicală și prin dialog, la consolidarea climatului de înfrățire între oameni și religii, în respectul credinței fiecăruia. Responsabilitatea de a ilustra expresia ortodoxă a muzicii religioase i-a revenit coralei ACOR a Parohiei Ortodoxe Române din Strasbourg, care a fost solicitată să înregistreze două cântări: „Rugăciune” de Constantin Drăgușin și îMiluiește-mă, Dumnezeule!”, muzica de Gheorghe Cucu și armonizarea de Nicu Moldoveanu (piesele 8 și 9 în ordinea men­ționată pe CD). În plus, corala a participat la încă două înregistrări colective: piesele nr. 12 („Notre-Père”, de Xavier Darasse) și nr. 19 („Si tu es mon ami”, de Maxime Piolot). „Plecând de la constatarea că înțelegerea dintre oameni și comunități nu se poate realiza decât prin cunoaștere reciprocă bine­vo­itoare, inițiatorii proiectului – adică grupurile interreligioase menționate – au conceput inițiativa reunirii pe același suport a expresiilor muzicale atât de diverse ale diferitelor tradiții religioase ca pe o etapă indispensabilă în acest proces de cunoaș­tere și apropiere. Nu trebuie apoi uitat că, dacă dialogul vorbit sau scris este oarecum anevoios, fiind condiționat de înțelegerea limbii interlocutorului, limbajul muzical este unul direct și universal. Muzica operează prin emoție, armonie și trăire tainică, ea înalță spiritul și stimulează dinamica voinței”, ne-a declarat părintele Vasile Iorgulescu, parohul Parohiei Ortodoxe Române din Strasbourg.

CD-ul a fost lansat oficial la sediul Consiliului Regional al Alsaciei în data de 3 iunie 2015 și a beneficiat imediat de o largă mediatizare în presa locală și na­ți­o­na­lă de specialitate. Ceremonia de lansare a fost deschisă de Corala ACOR prin interpretarea unei piese din repertoriul ortodox. îIntențiile inițiatorilor și realizatorilor proiectului nu au depășit niciodată limitele unei modeste contribuții la o mai bună cunoaș­tere a oamenilor prin intermediul muzicii religioase. De altfel, trăind într-o societate căreia-i place să se autodefinească drept «post­creș­tină și postreligioasă», nu ne-am așteptat să stârnim interes decât cel mult în sânul comunităților participante și, eventual, printre inițiații și amatorii de cântare sacră. Succesul pe care CD-ul l-a cunoscut chiar din primele zile ne-a luat, așadar, pe toți prin surprindere. Dacă la început nu va fi distribuit decât pe plan local, prin comandă, el va cunoaște o difuzare națională începând cu luna septembrie. În așteptare, revista «Panorama din Paris» a obținut deja autorizația de a refabrica CD-ul în 22.000 de exemplare, format «pochette», spre a-l oferi lectorilor săi cu ocazia reînnoirii abonamentului anual”, ne-a mai spus părintele Vasile Iorgulescu.

Comentarii Facebook


Știri recente