Constituirea noii Adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor

În data de 12 iunie 2014, la Centrul de Conferințe „Providența” din Iași, s-au desfășurat, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, lucrările ședinței de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor pentru perioada 2014-2018, ședință precedată de slujba de Te Deum, oficiată de Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cadrul acestei întruniri statutare, s-au prezentat și validat mandatele reprezentanților aleși prin vot de către clericii și mirenii din Eparhia Iașilor, aceștia fiind, ulterior, desemnați spre a face parte din una dintre cele cinci comisii de lucru: 1) organizatorică, juridică și de validare; 2) administrativ-bisericească; 3) culturală și educațională; 4) economică, bugetară și patrimonială; 5) social-filantropică. În continuare, membrii Adunării eparhiale au delegat pe cei trei reprezentanți ai Arhiepiscopiei Iașilor în Adunarea Națională Bisericească: d-l prof. univ. Constantin Cucoș, d-l Mihai Archip și pr. Daniel Dascălu (câte un reprezentant al fiecărui județ din componența Eparhiei Iașilor, respectiv Iași, Neamț și Botoșani). Alți nouă membri ai Adunării eparhiale (trei clerici și șase mireni) au fost desemnați, apoi, ca membri în Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor.

În conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, tot la această ședință au fost desemnați membrii titulari și cei supleanți ai Consistoriului eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor, respectiv preoții propuși către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spre a face parte din Consistoriul mitropolitan. Menționăm că, la această ședință, au mai fost cooptați și un număr de membri onorifici ai Adunării eparhiale, dintre persoanele cu implicare deosebită în sprijinirea activităților bisericești.

Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru probleme administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale unei eparhii. Se compune din reprezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni. Membrii Adunării eparhiale se aleg pentru un mandat de patru ani, fiecare deputat putând avea cel mult două astfel de mandate. Adunarea eparhială se întrunește în ședință anuală de lucru în primul trimestru al anului, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. (Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor)

Comentarii Facebook


Știri recente