Consfătuire a profesorilor de religie din judeţul Dâmboviţa

Joi, 19 martie, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, în sala de festivităţi a Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur“ din Târgovişte s-a desfăşurat consfătuirea semestrială a profesorilor de religie din judeţul Dâmboviţa, informează Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviştei.

Înaltpreasfinţia Sa a subliniat importanţa misionară deosebită a orei de religie, dar şi a profesorului de religie, pentru educaţia integrală a tinerei generaţii. Educaţia religioasă formează moral tânăra generaţie şi îi oferă elementele principale ale identităţii spirituale şi culturale fără de care nu poate înţelege istoria şi lumea în care trăieşte. Înaltpreasfinţia Sa a reamintit faptul că slujirea misionară a profesorului de religie trebuie să fie fundamentată pe responsabilitate, buna pregătire teologică şi ştiinţifică, precum şi integritatea morală şi mărturia exemplului personal. Misiunea educaţională reprezintă o componentă esenţială a activităţii eclesiale în societatea noastră contemporană, contribuind decisiv la o educaţie deplină şi de calitate. Cu această ocazie, IPS Nifon a oferit premii celor 23 de elevi care au obţinut primele locuri la faza judeţeană a olim-piadei de religie. Trei dintre aceştia vor merge la faza naţională pentru şcoli generale şi licee ce va avea loc la Piteşti, iar alţi trei la Târgovişte, la faza naţională pentru seminariile teologice. În cadrul întrunirii, au fost prezentate noutăţi legislative şi metodico-profesionale privind ora de religie şi au avut loc dezbateri cu privire la unele probleme curente legate de această disciplină. De asemenea, s-a vorbit despre colaborarea dintre parohii şi şcoli, în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii actului educaţional la religie.

Comentarii Facebook


Știri recente