Conferințele prepascale „Rugăciune-Biserică-Viață” ale Facultății de teologie din Timișoara: Program

Catedra de Teologie Ortodoxă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează, în perioada 16 martie – 13 aprilie, o sesiune de comunicări prepascale sub genericul „Rugăciune-Biserică-Viață”.

Evenimentele vor avea loc seara, de la ora 18:00, în Paraclisul închinat Sfinților Apostoli și Evangheliști Ioan și Luca, din incinta Colegiului „Constantin Diaconovici-Loga”.

Program

  • 16 martie: Lansarea volumului Biserica Ortodoxă și provocările viitorului, editat de Pr. Mihai HIMCINSCHI și Diac. Răzvan BRUDIU la Editura Presa Universitară Clujeană & Reîntregirea, 2020. Evenimentul va avea loc în prezența: Pr. Mihai Himcinschi, Silviu Oravitzan, Pr. Constantin Jinga, Ovidiu Bădescu și Diac. Răzvan Brudiu.
  • 23 martie: Conferință susținută de Lect. dr. Daniel LEMENI: Sfântul Simeon Noul Teolog și paternitatea duhovnicească: o reflecție teologică.
  • 30 martie: Conferință susținută de Pr. lect. dr. Daniel ENEA: Rugăciunea – calea către Dumnezeu, la Sfântul Simeon Noul Teolog.
  • 13 aprilie: Pr. conf. dr. Constantin JINGA: Când începe omul să se roage? Sfânta Scriptură – școala rugăciunii și Ierom. lect. asoc. dr. Rafael POVÎRNARU: Sacrul eclesiologic al ființei umane, calea „Târnosirii Bisericii”.

Conferințele prepascale organizate în Arhiepiscopia Timi­șoarei fac parte din seria de manifestări dedicate anului 2022, declarat de Sfântul Siond al Bisericii Ortodoxe Române drept„Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț”.

Foto: Altarul Bisericii Domnești „Curtea Veche” din București ©Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente