Conferinţă pentru prezentarea rezultatelor proiectelor din cadrul Asociaţiei Vasiliada

Asociatia Vasiliada, aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei,a organizat marţi, 30 decembrie, la Centrul „Mitropolit Firmilian”, o conferinţă în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele celor cinci proiecte care au primit subvenţie din partea Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în baza Legii 34, după cum a precizat Gabriela Firu de la Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei.

În cadrulCentrului pentru copii „Aripi de Lumină”din Craiova, al carui obiectiv general este dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă ale copiilor şi prevenirea abandonului şcolar, peste 50 de copii au beneficiat de următoarele activităţi: educaţie asistată (meditaţii la limba româna, matematică şi limba engleză), servicii sociale primare şi specializate; consiliere psihologică; terapie ocupaţională; servicii de consiliere şi mediere pentru parinţi.

Tot în cadrul proiectului, peste 50 de părinţi ai copiilor au beneficiat de consiliere în vederea reconcilierii familiale, au fost organizate doua conferinţe de presă, la începutul şi sfârşitul proiectului, au apărut peste 10 articole cu informaţii despre proiect şi finanţatori (radio-tv, presa scrisa, aparitii online)precum şi dezbaterea publică cu temaServicii suport pentru copilul aflat în dificultate.În cadrul atelierului de terapie ocupaţionalăau fost confecţionate felicitări, marţisoare, lumânari decorative, obiecte din lut şi plastilină, diverse picturi tematice.

Centrul Social “Sfântul Nicolae” din Filiaşi funcţionează din anul 2011. Beneficiarii sunt copii proveni şi din familii defavorizate social, familii care nu au un venit lunar constant şi care întampină dificultăţi în creşterea acestora. Obiectivul principal al specialităţilor centrului este reechilibrarea psihică a copiilor prin asigurarea suportului emoţional şi prin intermediul activitaţilor de terapie psihologică şi ocupaţională.

Rezultatele proiectului:

– peste 50 de copii au beneficiat în cadrul Centrului pentru copii din Filiaşi de un complex de servicii sociale: dezvoltarea abilitaţilor de comunicare şi relaţionare interpersonala prin consiliere psiho-sociala; stimulare senzoriala prin activitaţi de terapie ocupaţională: desen, colaj, modelaj, pictura; dezvoltarea abilitaţilor practice de viaţă independenta; asistenţăîn efectuarea temelor şcolare;

– peste 50 de parinti ai copiilor au beneficiat de consiliere în vederea reconcilierii familiale, precum si de consiliere si mediere sociala;

– au fost organizate doua conferinţe de presa, la începutul şi sfârşitul proiectului,

– peste 10 apariţii media cu informatii relevante despre proiect şi finantatori (radio-tv, presă scrisă, apariţii online)

– 1 dezbatere publică cu temaDezvoltarea de reţele de comunicare şi metodologii de lucru între profesioniştii din domeniile educaţie – sănătate – protecţia copilului;

– 1 dezbatere publică de informare cu privire la serviciile sociale oferite de centru;

– au fost confecţionate diverse obiecte în cadrul atelierului de terapie ocupaţională: felicitări, marţisoare, lumânări decorative, obiecte din lut şi plastilină, diverse picturi tematice.

Centrul pentru Copii “Sfantul Stelian”din comuna Lipovu, judetul Dolj, a fost infiintat de catre Asociatia Vasiliada cu sprijinul unei finantari Phare, activitatea incepand din anul 2003. Activitatile centrului sunt sustinute de catre Asociatia Vasiliada si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin programul Legea 34. Beneficiarii centrului sunt copii separati de parinti sau care sunt in curs deseparare, aflati in situatie de criza din cauza lipsei suportului familial.

Rezultatele proiectului:

– peste 40 de copii au beneficiat de activitatile centrului: terapie ocupationala, activitati de socializare si de petrecere a timpului liber, educatie asistata, consiliere psihologica si sociala;

– peste 40 de parinti ai copiilor au beneficiat de consiliere in vederea reconcilierii familiale,

– au fost organizate doua conferinte de presa, la inceputul si sfarsitul proiectului,

– peste 10 aparitii media cu informatii relevante despre proiect si finantatori (radio-tv, presa scrisa, aparitii online)

– o dezbatere publica;

– au fost confectionate diverse obiecte in cadrul atelierului de terapie ocupationala: felicitari, martisoare, lumanari decorative, obiecte din lut si plastilina, diverse picturi tematice.

Centrul de Informareşi Consiliere pentru persoane cu dizabilităţi„Sfânta Ecaterina”din Craiova a fost înfiinţat în anul 2008 de catre Asociaţia Vasiliada, odată cu implementarea proiectului „Centrul de Informare şi Consiliere pentru persoane cu dizabilităţi „Sfânta Ecaterina”, proiect finanţat prin programul Phare Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri de Incluziune Socială. Din anul 2008 Centrul funcţioneaza în casa parohială a Bisericii Mântuleasa din Craiova.

Serviciile de asistenta sociala acordate:

1.Asistenţă şi suport pentru toate categoriile definite la art.25 din OG 68/2003 – Asistentul social identifica nevoile beneficiarului in urma realizarii anchetei sociale.

2. Orice alte masuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitaţilor individuale pentru depaşirea unei situaţii de nevoie socială – Aceste măsuri sunt luate în funcţie de nevoile si de dificultăţile pe care le are si cu care se confruntă beneficiarul.

3. Consiliere în cadrul instituţionalizat, in centre de informare şi consiliere – Prin consiliere se urmareşte clarificarea problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilitaţi şi sprijinirea acestora în descoperirea resurselor proprii pentru a le soluţiona.

4. Mediere a muncii pe piaţa internă – Persoanele cu dizabilităţi sunt informate cu privire la piaţa muncii, numarul şi structura locurilor vacante şi cu privire la condiţiile de ocupare şi se mediaza pentru ele în vederea angajării.

Rezultatele proiectului din cadrul Centrul de Informareşi Consiliere pentru persoane cu dizabilitaţi„Sfânta Ecaterina”din Craiova:

 • peste 50 de persoane cu dizabilităţi au beneficiat de serviciile sociale oferite în cadrul centrului;
 • părinţii beneficiarilor au primit servicii de consiliere în vederea reconcilierii familiale;
 • au fost organizate două conferințe de presă, la începutul şi sfârşitul proiectului;
 • peste 10 apariţii media cu informaţii relevante despre proiect şi finanţatori (radio-tv, presa scrisă, apariţii on-line).
 • au fost confecţionate obiecte în cadrul atelierului de terapie ocupaţională (mărţişoare, lumânări decorative, rame foto, păpuşi din aţă, brăţări şi coliere cusute manual, suporturi pentru pahare cusute manual, diverse picturi etc.);
 • au fost organizate 4 evenimente care au avut ca scop promovarea persoanelor cu dizabilităţi, precum Ziua Persoanei cu Dizabilităţi în Magazinul BauMax;Carnavalul Toamnei; Ziua Cămărilor Pline – Concurs de artă culinară;Ziua Internaţională a Persoanei cu Dizabilităţi – 3 Decembrie

Rezultatele proiectului din cadrul Centrul Social de Urgenta pentru persoane fără adăpost ”Sf. Vasile” Craiova

Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost a fost înfiinţat de către Asociaţia Vasiliada, cu sprijinul Consiliului Local Municipal Craiova si al Arhiepiscopiei Craiova, în cadrul Programului de interes Naţional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă – 2006”.

Centrul ”Sf. Vasile” este un aşezământ social ce oferă un complex de servicii sociale ce răspunde nevoilor sociale ale acestei categorii de persoane defavorizate, crescând astfel şansele lor de incluziune socială.

Serviciile centrului sunt structurate în aşa fel încât să răspundă atât nevoilor de bază ale beneficiarilor – lipsa unui adăpost şi a hranei zilnice, dar si să sprijine dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală, abilităţilor practice pentru viaţă, urmată de pregătirea pentru integrarea pe piaţa muncii (calificare profesională, mediere pentru obţinerea unui loc de muncă şi consiliere pentru păstrarea locului de muncă).

Serviciile sociale acordate:

 • Activităţi de consiliere socială şi psihologică;
 • Activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
 • Suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
 • Asistenta si support pentru toate categoriile definite la articolul 25 din OG 68/2003;
 • Mediere socială;
 • Orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială;
 • Sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională.

Rezultatele Centrului social de urgenţă pentru persoanele fără adăpost “Sfântul Vasile”

 • peste 120 de persoane au beneficiat de servicii sociale de găzduire, servirea mesei, îngrijire, asistenţă medicală, consiliere socială;
 • 40 persoane au beneficiat de sprijin în vederea completării unor documente pentru obţinerea actelor de identitate sau de stare civilă;
 • 12 persoane au fost sprijinite pentru obtinerea actelor de identitate sau de stare civilă;
 • au fost organizate două conferinţe de presă, la începutul şi sfârşitul proiectului;
 • peste 10 apariţii media cu informaţii relevante despre proiect şi finanţatori (radio-tv, presa scrisă, apariţii on-line).
 • 56 de persoane au beneficiat de consiliere profesională;
 • 42 persoane au beneficiat de mediere în vederea obţinerii unui loc de muncă;
 • 12 persoane au fost reintegrate pe piaţa muncii;
 • 6 persoane au participat la cursuri de calificare;
 • 15 persoane vârstnice au fost reintegrate social prin transferarea acestora în cadrul unor aşezăminte specializate, pentru persoane vârstnice.

Comentarii Facebook


Știri recente