Comunicat în urma întâlnirii Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din Orientul Mijlociu: text integral

Patru Întâistătători de Biserici Ortodoxe Autocefale din Orientul Mijlociu s-au întâlnit joi, 18 aprilie 2019, la sediul Arhiepiscopiei Ciprului din Nicosia, unde au discutat probleme de ordin interortodox.

Concluziile întâlnirii s-au concretizat într-o declarație comună semnată de cei patru lideri religioși.


Comunicat în urma întâlnirii Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din Orientul Mijlociu: text integral

Preafericiții și Preasfințiții Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe din Orientul Mijlociu, Teodor al II-lea al Alexandriei, Ioan al X-lea al Antiohiei, Teofil al III-lea al Ierusalimului și Hrisostom al II-lea al Ciprului, s-au întâlnit în data de 18 aprilie 2019 la Sfânta Arhiepiscopie a Ciprului în Nicosia.

În timpul acestei întruniri s-au rugat pentru pacea întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor Biserici locale, mai ales pentru Orientul Mijlociu cel încercat.

Au înălțat rugăciuni pentru întărirea de către Dumnezeu a popoarelor acestei regiuni, astfel încât credincioșii Bisericilor respective să continue să ofere mărturia ortodoxă despre Domnul nostru Înviat din morți cu precădere aici în acest pământ binecuvântat pe care a pășit Hristos și preaslăviții Săi Apostoli și, în general, către întreaga lume, care dorește și așteaptă mesajul mântuitor și plin de nădejde al Evangheliei.

Preafericiții și Preasfințiții Întâistătători au subliniat nevoia de a depune cele mai mari eforturi pentru asigurarea stabilității în Orientul Mijlociu și au discutat despre aspecte ecleziale importante privind consolidarea prezenței creștine în această regiune și aprofundarea cooperării între Bisericile locale pentru atingerea acestui obiectiv.

De asemenea, au adresat un apel către toți actorii politici să lucreze cu multă conștiinciozitate pentru dezvoltarea acestei regiuni, pentru îndepărtarea nedreptății suferite de popoarele din zonă ca urmare a războaielor, a ocupării și a dificultăților economice care decurg din acestea.

În timpul unei întâlniri speciale pe care au avut-o Întâistătătorii Bisericilor Antiohiei și Ierusalimului, în duh de onestitate, frățietate și iubire, au făcut un schimb de opinii referitoare la problema cu care se confruntă cele două Biserici locale și și-au exprimat intenția și disponibilitatea de a depăși rapid aceste dificultăți pentru a ajunge la dorita comuniune euharistică.

În plus, Preafericiții Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe din Orientul Mijlociu au discutat diversele probleme bisericești care apar ocazional în interiorul Bisericii Ortodoxe și au analizat mai ales modurile de rezolvare ale acestora.

De asemenea, au discutat despre problemele generate în urma oferirii autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

După o informare făcută de Preafericitul Părinte Hrisostom, Arhiepiscopul Ciprului, cu privire la inițiativa sa de mediere, cei trei Întâistătători au aderat la aceasta, astfel încât Preafericirea Sa va continua această inițiativă spre folosul unității în Hristos a Bisericii Ortodoxe.

În acest duh bisericesc, Preafericiții și Preasfințiții Întâistătători și-au afirmat angajamentul față de spiritul sfintelor canoane, care au fost stabilite de Sinoadele Ecumenice și privesc toate aspectele problemelor ecleziastice, relațiile bilaterale dintre Biserici sau Biserica Ortodoxă în general.

În acest context, au apelat la toate părțile implicate să lucreze, pe de o parte, la realizarea unității euharistice, care reprezintă plenitudinea Bisericii în Hristos Iisus, și, pe de altă parte, la protejarea credincioșilor și a sfintelor biserici și mănăstiri de atacuri și de orice acțiune violentă, de oriunde ar proveni acestea sau oricare ar fi cauzele și motivele care le generează.

Preafericiții Întâistătători au denunțat totala indiferență a statelor și a persoanelor puternice din lume față de soarta celor doi mitropoliți de Alep, Pavel Yazigi și Ioan Ibrahim, subliniind faptul că cea de a șasea aniversare a răpirii lor coincide anul acesta cu începutul Săptămânii Mari care urmează.

În încheiere, după ce mai întâi au subliniat intenția și determinarea lor de a continua comunicarea și cooperarea aceasta pentru binele Bisericii, Întâistătătorii au atras atenția că deși pot exista păreri divergente în Ortodoxie, Biserica Ortodoxă rămâne unită și strălucitoare prin Capul ei, Domnul nostru Dumnezeu-Omul, continuând cursul ei mântuitor în lume.

Încheind întâlnirea lor, Întâistătătorii au înălțat rugăciuni din inimă către Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos Care a pătimit pentru noi pentru ca, prin harul Său dumnezeiesc și făcător de viață, să vindece degrabă rănile de multe feluri ale popoarelor noastre și să lumineze, să liniștească și să strălucească inimile tuturor credincioșilor cu Lumina cea neînserată a Învierii Sale celei slăvite, să ne povățuiască pe noi pe toți la odihna cea duhovnicească și să ne păzească în unitatea credinței și a iubirii, dorind tuturor o sărbătoare binecuvântată a Învierii.

†Teodor II al Alexandriei
†Ioan X al Antiohiei
†Teofil III al Ierusalimului
†Hrisostom II al Ciprului

Traducere de Basilica.ro

Foto credit: Patriarhia Antiohiei

Comentarii Facebook


Știri recente