Comunicat de presă referitor la modul în care au fost reflectate în mass-media observaţiile Curţii de Conturi pe anul 2014

Având în vedere modul în care au fost reflectate în mass-media observațiile Curții de Conturi referitoare la Secretariatul de Stat pentru Culte dinSinteza raportului de audit privind Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2014, facem următoarele precizări:

În cadrul misiunii de audit a Curții de Conturi pentru exercițiul bugetar aferent anului 2014, desfășurată în perioada ianuarie-februarie a.c., auditorii nu au constatat niciun prejudiciu sau plăţi ilegale privind cheltuirea fondurilor publice.

Deficiențele și abaterile constatate de auditori au fost formulate în direcția modificării și clarificării unor proceduri administrative interne în contextul unui cadru legislativ insuficient reglementat prin norme juridice cu putere de lege.

Pornind de la aceste observaţii, în timpul auditului, Secretariatul de Stat pentru Culte a iniţiat demersuri în sensul îmbunătăţirii cadrului legislativ, concretizate prin apariţiaLegii nr. 71/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publiceşi aH.G. 154/2015 privind actualizarea datelor din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

În vederea întăririi responsabilităţii justificării sprijinului acordat la salarizarea personalului clerical al unităţilor de cult, Secretariatul de Stat pentru Culte a solicitat clarificări suplimentare cultelor religioase beneficiare şi armonizarea denumirilor folosite în definirea personalului propriu cuLegea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri proprii.

În ceea ce priveşte justificarea sumei de 300.000 lei, acordată Administraţiei Patriarhale în vederea sprijinirii organizării manifestărilor dedicate Anului Brâncoveanu, consacrat prinH.G. 1167/2013 privind declararea anului 2014 Anul Brâncoveanu, menţionăm că sprijinul financiar a fost justificat potrivit prevederilor legale în vigoare, art. 15 dinH.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată. La recomandarea misiunii de audit, Secretariatul de Stat pentru Culte a considerat oportună solicitarea de informaţii şi documente suplimentare în vederea clarificării anumitor aspecte legate de organizarea manifestărilor. Administraţia Patriarhală a transmis toate documentele şi justificările solicitate.

Recomandările și observațiile auditorilor au fost implementate de către Secretariatul de Stat pentru Culte în termenele dispuse de Curtea de Conturi, după cum urmează: actualizarea şi implementarea de proceduri interne privind acordarea şi justificarea sprijinului financiar acordat cultelor religioase, precum şi iniţierea a două proiecte de hotărâre de Guvern privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniului public al statului.

În urma verificărilor Curţii de Conturi efectuate la Secretariatul de Stat pentru Culte nu s-a constatat utilizarea cu rea credinţă a fondurilor publice, şi, pe cale de consecinţă, nu au fost imputate sume de bani beneficiarilor.

Conform prevederilor legale, Secretariatul de Stat pentru Culte comunică periodic Curţii de Conturi măsurile dispuse pentru implementarea recomandărilor formulate de către misiunea de audit financiar.

Potrivit normelor interne, Curtea de Conturi urmează să evalueze măsurile dispuse pentru implementarea recomandărilor şi observaţiilor misiunii de audit financiar pentru anul 2014 la Secretariatul de Stat pentru Culte.

Biroul de Presă al Secretariatului de Stat pentru Culte

5 decembrie 2015

Comentarii Facebook


Știri recente