Comunicat CROCEU despre criza refugiaților în Europa

Comitetul Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (CROCEU), care reunește reprezentanții Patriarhiilor Constantinopolului, Moscovei, Românei și Bulgariei, și cei ai Bisericilor Ortodoxe ale Ciprului și Greciei, pe lângă instituțiile europene (Bruxelles), a formulat în data de 23 septembrie 2015 un comunicat oficial cu privire la criza refugiaților în Europa. Prezentăm mai jos textul comunicatului, pe care îl face public Reprezentanța Bisericii Ortodoxe Române de la Bruxelles:

De câteva luni, cu toții urmărim evoluția unui fenomen fără precedent în istoria recentă a Europei: sosirea la granițele Europei, iar acum în chiar inima ei, a sute de mii de oameni care fug din țările lor de origine, devastate de îndelungate conflicte militare, civile, inter-etnice și inter-religioase.

În fața realității suferinței umane, ca ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos, suntem chemați să ajutăm din toată inima la alinarea suferinței victimelor nevinovate ale acestor conflicte, luând seama neîncetat la cuvintele Domnului: „Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat sa beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine” (Matei 25, 35-36). De asemenea, trebuie să ne reamintim de cuvintele unui filosof ortodox după care „pâinea pentru mine însumi este o problemă materială, dar pâinea pentru aproapele meu este o problemă spirituală”.

Este bine cunoscut faptul că primirea unui număr atât de mare de refugiați în Europa presupune consecințe multiple – sociale, culturale, religioase, demografice, economice. În același timp, în calitate de creștini și europeni, care apreciază demnitatea umană și dreptatea în lume, subliniem nevoia de solidaritate între state și între cetățeni. Condamnăm ferm orice formă de xenofobie. Europa a fost întotdeauna un loc primitor pentru cei care s-au aflat în situații dificile. În egală măsură, însă, refugiații care sunt în căutarea unui adăpost în Europa trebuie să manifeste disponibilitate de a respecta valorile europene. Devine și mai clar astăzi faptul că drepturile omului se îmbină totdeauna cu responsabilitățile. Separarea acestora devine deosebit de periculoasă în contextul actual. Amintind refugiaților că Europa nu presupune numai drepturi care trebuie revendicate, ci și responsabilități de îndeplinit, Europa însăși va trebui să reconștientizeze acest adevăr.

În final, n-ar trebui să ne preocupăm doar de problema primirii refugiaților, ci ar trebui să ne însușim, de asemenea, o perspectivă mai largă, care ia în considerare motivele care îi determină pe acești oameni să-și părăsească locuințele. Este evident că Europa trebuie să reflecteze profund asupra necesității unei politici externe mai coerente și pe termen lung. Scopul trebuie să fie întotdeauna crearea condițiilor care să permită refugiaților întoarcerea în siguranță în țările de unde provin.

Având în vedere toate aceste lucruri, ne exprimăm convingerea fermă că, în fața acestei crize, Europa trebuie să dea dovadă de generozitate, solidaritate și realism.

Comentarii Facebook


Știri recente