Cerc pastoral în Protoieria III Capitală

Preoți din cadrul Protoieriei III Capitală s-au întrunit marți, 14 februarie 2012, într-un nou cerc pastoral la biserica Parohiei ‘Adormirea Maicii Domnului’ și ‘Sfântul Mare Mucenic Mercurie’ din cartierul bucureștean Titan, informează Ziarul Lumina. Tema întâlnirii pastorale a fost dedicată Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor.

În cadrul întâlnirii s-au accentuat importanța pe care o are Sfânta Scriptură în Biserică și modalitățile prin care clerul și credincioșii se pot apropia mai mult de textul Sfintei Scripturi, întrucât ‘apropierea de textul Sfintei Scripturi ne ajută să depășim acea acuză cu care se confruntă în permanență ortodocșii, precum că sărută Scriptura mai mult decât o citesc’, după cum a reliefat referentul întâlnirii, diaconul Cosmin Daniel Pricop, de la Parohia ‘Delea Nouă’ și asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Justinian Patriarhul’ din București. În acest sens, s-a propus și realizarea unui vademecum anual pentru fiecare zi a anului, în care să existe câte un text din Sfânta Scriptură, din Sfinții Părinți sau din imnografie, spre lectură și reflecție.

S-a evidențiat și modul interpretării și receptării Sfintei Scripturi, cu aplicație pe Taina Sfântului Maslu. ‘A fost o primă parte în care am explicat câteva principii de interpretare a Sfintei Scripturi în perspectiva ortodoxă, cu arătarea situațiilor deosebite cu care se confruntă interpretarea biblică pentru ortodocși astăzi. Partea a doua a referatului s-a concentrat pe o scurtă exegeză a pasajului biblic din Epistola Sobornicească a Sfântului Iacob, cap. 5, versetele 13-16, în care s-a arătat ce înseamnă boala, gradația dintre boala sufletească și trupească și faptul că Sfântul Apostol Iacob începe cu dimensiunea duhovnicească și continuă cu cea trupească, pentru că până la urmă ‘cele rele’, așa cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel, ‘ies din inima omului’, iar în inima omului, așa cum arată și Mântuitorul Hristos, este și Împărăția lui Dumnezeu’, a precizat diac. asis. univ. dr. Cosmin Daniel Pricop. După cum ne-a spus protoiereul Dinu Pompiliu, ‘tema dezbătută în această întâlnire este deosebit de importantă, lucru văzut în modul în care preoții s-au implicat în acest dialog. Rolul Sfintei Scripturi în Biserică este covârșitor, mai ales că Biserica se ocupă cu împărtășirea cuvântului Dumnezeu’.

În cadrul Protoieriei III Capitală, cercurile pastorale se desfășoară în mai multe centre. Următorul cerc pastoral se va organiza la biserica Parohiei Foișor.

Comentarii Facebook


Știri recente