Cei doi ierarhi suceveni îndeamnă credincioșii să voteze pentru „familia întemeiată de Dumnezeu”

Într-un mesaj semnat de Arhiepiscopul Pimen și de Episcopul vicar Damaschin, publicat pe Doxologia cu ocazia organizării Referendumului din 6-7 octombrie, credincioșii sunt îndemnați să meargă să-L mărturisească pe Hristos, votând pentru „familia întemeiată de Dumnezeu”.

„Dacă astăzi este atâta tulburare, aceasta este cauzată de faptul că, o parte din oameni L-au părăsit pe Dumnezeu prin păcatele lor” au subliniat ierarhii.

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen și Preasfințitul Părinte Damaschin au îndemnat credincioșii să ia „osteneala aducătoare de mântuire în ziua referendumului” și să voteze pentru familia întemeiată de Dumnezeu. „Aceasta să o faceți ca o mărturisire că sunteți trăitori cu adevărat ai poruncilor lui Dumnezeu”.


Iubiți credincioși,

Cum bine știm, familia este alcătuită din tată, mamă și copiii lor. Ea este întemeiată de Însuși Dumnezeu în Rai: „Și-a făcut Dumnezeu pe om, după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie. Și Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți” (Facere 1, 27-28).

Când spunem „familie” alcătuită din tată, mamă și copiii lor trebuie să precizăm (să reținem) că ea a fost întemeiată de Însuși Dumnezeu în Rai, cum am menționat mai sus.

Cei care nu recunosc faptul că „familia” a fost întemeiată de Dumnezeu vor să trăiască, să formeze o familie alcătuită din două persoane, de același gen (din doi bărbați sau două femei); într-o astfel de familie se înțelege că nu mai are loc nașterea de copii rânduită de Dumnezeu pentru dăinuirea neamului omenesc.

Relațiile lor intime, trupești sunt nefirești, împotriva firii, împotriva rânduielii lui Dumnezeu; aceste relații păcătoase se numesc „sodomie”, de la cetatea Sodoma unde oamenii stăpâniți de acest păcat au fost pedepsiți cu „ploaie de pucioasă și foc” (Facere 19,24).

Sfântul Apostol Pavel spune că pe cei stăpâniți de păcatul sodomiei Dumnezeu „i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvin. Plini fiind de toată nedreptatea…”(Romani 1, 28-29).

Tot Sfântul Apostol ne spune: „Înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu” (Evrei 10,31) avertizând și prin cuvintele: „Nu știți oare, oare că nedrepții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți: nici desfrânații…, nici sodomiții… nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu”(I Corinteni 6,9-10).

Dacă astăzi, cum vedem, este atâta tulburare, aceasta este cauzată de faptul că, o parte din oameni L-au părăsit pe Dumnezeu prin păcatele lor, îndeosebi păcatul sodomiei, prin care se urmărește desființarea familiei întemeiate de Dumnezeu: bărbat și femeie căsătoriți prin Taina Cununiei, născând copii, potrivit darului lui Dumnezeu: rodnicia nașterii de copii.

În încheierea acestor rânduri, vă îndemnăm părintește, iubiți credincioși, să luați osteneala aducătoare de mântuire în ziua referendumului (6-7 octombrie a.c.) și să votați pentru familia întemeiată de Dumnezeu.

Aceasta să o faceți ca o mărturisire că sunteți trăitori cu adevărat ai poruncilor lui Dumnezeu, împlinind cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor și Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10,32-33).

Să mergem cu toții în ziua referendumului să-L mărturisim pe Hristos, adică să votăm pentru familia întemeiată de Dumnezeu în Rai: bărbat și femeie, soț și soție, tată și mamă împreună cu copii născuți prin binecuvântarea lui Dumnezeu.

Cu binecuvântări părintești,

† PIMEN ARHIEPISCOP AL SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR

† DAMASCHIN  EPISCOP VICAR AL ARHIEPISCOPIEI SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR

 

Comentarii Facebook


Știri recente