Cartea din Postul Mare

Lectura duhovnicească este una dintre principalele recomandări ale Sfinților Părinți pentru vremea Postului Mare.

Astăzi vă prezentăm o lucrare cu un loc aparte în literatura Patristică. Este vorba despre „Istoria Lausiacă”, sau „Lavsaiconul”, scrisă de Cuviosul Paladie, Episcop al Elenopolisului din Bitinia, una dintre cărţile ziditoare de suflet, cu o largă circulaţie, atât la noi cât şi la alte popoare ortodoxe.

Părintele profesor Dumitru Stăniloae, care a dăruit Bisericii noastre ”Filocalia” în limba română, ne-a oferit şi versiunea romanească a acestei lucrări, scrisă la începutul secolului al V-lea şi considerată de mulţi cel mai însemnat document pentru cunoaşterea monahismului răsăritean timpuriu.

Potrivit TRINITAS TV, publicată la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, cartea are menirea de a ne aminti că vitalitatea Ortodoxiei a fost întotdeauna susţinută prin râvna sfântă a tuturor creştinilor care au ştiut să răspundă cu sinceritate chemării dumnezeieşti la desăvârşire.

Volumul poate fi achiziţionat de la magazinele de carte bisericească şi de la pangarele bisericilor şi mănăstirilor din Patriarhia Română.

Comentarii Facebook


Știri recente