Biserică nouă la Săliște de Beiuș

Ziua de 5 decembrie va rămâne în istoria satului Săliște de Beiuș ca una de mare importanță, prin punerea pietrei de temelie la o nouă biserică ce va avea hramul ‘Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil’ de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Transilvania.

Majoritatea satelor din Depresiunea Beiușului sunt comunități mici, grupate, multe dintre ele formate din mai puțin de o sută de familii, dar cu o puternică conștiință și identitate ortodoxă. O astfel de comunitate este și satul Săliște de Beiuș, filie a Parohiei Saca, Protopopiatul Beiuș, alcătuită din doar șaptezeci de familii. Acest sat este o localitate cu rezonanță în cultura românească, aici născându-se poetul Gheorghe Pituț.

În Săliște de Beiuș există o biserică din lemn din 1903, dar ea nu se află pe lista monumentelor istorice deoarece s-a intervenit asupra ei în mod neautorizat înainte de a se face aceste clasificări, prin tencuirea interioară și exterioară. Mari lucrări de reparații s-au făcut între 1963 și 1964 în urma cărora biserica a fost sfințită de episcopul Valerian Zaharia al Oradiei, la 6 septembrie 1964. Ultimele reparații datează din 1998. Deși în acest lăcaș se pot săvârși sfintele slujbe, comunitatea a decis construirea unui nou lăcaș de rugăciune din cauza stării continue de degradare a celui vechi, cauzată de crăpăturile din tencuială, iar repararea lor periodică presupune cheltuieli prea mari. Cu binecuvântarea PS Sofronie, credincioșii sălișteni au turnat, în această toamnă, fundația noii biserici, cu sprijinul Primăriei Budureasa. Pentru ridicarea pereților, enoriașii din Săliște și-au procurat deja 44 de paleți de cărămidă.

Sărbătoare în sat, în ajunul prăznuirii Sfântului Nicolae

La sosirea în sat, Preasfințitul Sofronie a fost întâmpinat în fața bisericii vechi de toată comunitatea din Săliște, de tineri îmbrăcați în port popular, precum și de soborul de preoți și diaconi. După săvârșirea slujbei de punere a pietrei de temelie, protopopul Beiușului a dat citire hrisovului evocând statornicia și credincioșia săliștenilor și mulțumind ierarhului pentru jertfelnicia și purtarea de grijă ce o arată arhipăstoriților săi. Pr. paroh Alin Bota a mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ajutorul, PS Sofronie, pentru darul pe care l-a făcut acestei mici comunități, prin prezența sa, chiar în ajunul prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, precum și autorităților locale și credincioșilor, ‘care au venit și ne-au sprijinit, atât cu sufletul, cât și cu o vorbă bună, îndrumându-ne spre bine, dar și cu ajutor financiar sau material’.

Ierarhul Oradiei a arătat că prin săvârșirea slujbei de sfințire a pietrei de temelie ‘s-a început o lucrare mare și sfântă’. Locul pentru zidirea bisericii a fost ales de Însuși Dumnezeu ‘ca să fie casă a Slavei Lui pe pământ’, iar oamenii sunt chemați să fie părtași, împreună lucrători cu Dumnezeu la înălțarea ei. ‘Urmează ca și dumneavoastră, cu râvna și truda dumneavoastră, cu multă credință și, mai ales, cu dragoste desăvârșită față de Casa Domnului, pe care o iubiți atât de mult, să ajutați harul lui Dumnezeu, Care vrea ca, împreună cu dumneavoastră, să-Și înalțe aici Casă pe pământ’. Preasfințitul Sofronie i-a încredințat pe sălișteni de ajutorul lui Dumnezeu în ridicarea acestei biserici, a sfinților îngeri, a Sfinților Arhangheli, ocrotitorii ei, precum și de multele bucurii duhovnicești ce le vor primi de la altarul ei.

Comentarii Facebook


Știri recente