Biserica „Iancu Nou”-Bălăneanu se restaurează

La Parohia „Iancu Nou”-Bălăneanu din București, a cărei biserică se află sub ocrotirea spirituală a Sfântului Ierarh Nicolae și a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, au început din anul 2009 ample lucrări de restaurare, la îndemnul și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu sprijinul financiar al Primăriei Sectorului 2, dar și cu sprijinul credincioșilor, informează Ziarul Lumina.

Situată pe șoseaua Mihai Bravu, în apropiere de Piața Iancului, Biserica „Iancu Nou”-Bălăneanu este o mărturie a evlaviei și credincioșiei enoriașilor cartierului din anii 1872-1873, proprietari și negustori, care au dorit să ridice un locaș de cult întru slava lui Dumnezeu și pentru împlinirea cerințelor sacramentale și liturgice zilnice. Lucrările actuale reprezintă și ele mărturii ale evlaviei celor de azi, oameni darnici, care au construit Așezământul social-parohial „Sfântul Ierarh Nicolae” între 2009 și 2010: consolidarea, restaurarea și repararea bisericii parohiale între 2011 și 2014; consolidarea, extinderea și supraînălțarea capelei mortuare; construirea agheasmatarului, a pangarului și a lumânărarului între 2012 și 2014; amenajarea incintei și a gardului împrejmuitor al ansamblului edilitar parohial între 2013 și 2014, toate acestea prin grija, coordonarea și dragostea părintelui paroh Augustin Rusu, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

„În prezent sunt în curs de desfășurare mai multe lucrări. La biserica parohială se restaurează și se face completarea cu pictură din nou, se restaurează catapeteasma și se pictează din nou icoanele acesteia, precum și restaurarea, recondiționarea stranelor, montarea pardoselii de marmură, restaurarea și/sau confecționarea unor noi policandre și finalizarea lucrărilor la instalația electrică, elaborarea proiectului pentru cele trei picturi exterioare de pe fațada bisericii, în vederea organizării licitației (mozaic sau frescă). La capela parohială se lucrează la catapeteasmă și strane, dorindu-se și pictarea în frescă, tot aici urmând să fie montată centrala termică și confecționată scara de acces în clopotniță. Se va picta agheasmatarul, urmând să se monteze vase din inox pentru agheasmă, care au fost confecționate de un binefăcător, instalația de iluminat fiind și ea în lucru. La lumânărar: confecționarea tăvilor pentru aprinderea lumânărilor, a coșului de evacuare a fumului, precum și a instalației de apă aferente; la pangar, confecționarea mobilierului specific pentru expunerea colportajului. La incinta și gardul bisericii parohiale: continuarea turnării fundației de beton pentru părțile carosabile, montarea trotuarelor din pavele, finalizarea montării panourilor metalice de la gard, montarea instalațiilor de iluminat exterior, elaborarea proiectului de amenajare peisagistică a curții. În noul foișor din lemn de stejar montat pe turla clopotniței, care acum are 17 m înălțime, după modelul celui vechi din lemn de brad, au fost montate și puse în funcțiune trei clopote noi și sistemul de automatizare a acestora, confecționate cu sprijinul financiar al credincioșilor și sfințite cu aprobarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în data de 12 noiembrie 2013”, ne-a spus pr. paroh Augustin Rusu.

Pictura bisericii, în frescă în stil neobizantin, a fost realizată între anii 1957 și 1959 de pictorul Gheorghe Vânătoru. Aceasta înlocuiește vechea pictură în ulei, care data din anii 1912-1913. Actuala pictură respectă principiile iconografice bizantine. Pictura a fost restaurată în anul 1983 de pictorița Videa Virginia, iar în anul 1995 a fost refăcută de pictorul Rondeli. În stânga intrării în curte este amplasată o troiță din lemn închinată eroilor, loc unde se săvârșește parastasul la sărbătoarea Înălțării Domnului – Ziua Eroilor.

Biserica are două turle pe plan octogonal, de dimensiuni egale: prima turlă Pantocrator deasupra naosului și a doua turlă de deasupra naosului. Această a doua turlă a fost și clopotniță până la cutremurul din 10 noiembrie 1940, când s-a prăbușit. Între anii 1978 și 1982 s-au efectuat reparații la fisurile din zidărie și refacerea tencuielilor exterioare. Decorația exterioară a bisericii este eclectică, iar vestibulul adăugat în anul 1957 este marcat de un fronton triunghiular cu cruce așezată pe un mic postament central, tratat cu trei rânduri de cărămidă aparentă și benzi tencuite ce maschează acoperișul.

Grijă pentru copii

La Așezământul social-parohial „Sfântul Ierarh Nicolae”, copiii beneficiază de un program amplu de activități educative, religioase și recreative.

„Prin conlucrarea cu preoții slujitori, în așezământul nostru organizăm un program de meditații cu elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal, la limba română, matematică și limba franceză, cu sprijinul profesorilor care desfășoară aceste activități voluntar. Avem și un program de catehizare a copiilor, precum și de dezvoltare a aptitudinilor artistice religioase, acces la biblioteca parohială și, la cererea credincioșilor, spațiu pentru agapele de la înmormântări și parastase. Cu implicarea preoților slujitori de la parohie, a personalului auxiliar, precum și a comitetului parohial, periodic organizăm acțiuni filantropice: vizite și ajutorare a persoanelor nevoiașe, bolnave sau a familiilor cu mulți copii, prin oferirea de îmbrăcăminte, alimente și medicamente”, ne-a spus pr. paroh Augustin Rusu.

Comentarii Facebook


Știri recente

Episcopul Oradiei a primit vizita Principelui Radu

Episcopul Sofronie al Oradiei a primit săptămâna trecută vizita Alteței Sale Regale, Principele Radu al României. Întâlnirea a avut loc vineri după-amiază la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea. Cu ocazia acestei vizite, Episcopul Oradiei…