Arhiepiscopia Craiovei la ora bilanțului

Membrii Consiliului eparhial și ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei s-au întrunit sâmbătă, 18 ianuarie, în sala de festivități a Centrului de restaurare, conservare patrimoniu și vizualizare al Facultății de Teologie din Craiova, spre a analiza și aproba dările de seamă referitoare la activitățile pe anul 2013, precum și obiectivele propuse pentru anul 2014. Ședințele au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, iar în deschiderea Adunării eparhiale a fost săvârșită o slujbă de Te Deum, după cum ne-a transmis Diac. Gheorghe Cioiu.

Bilanțul activităților desfășurate la nivelul eparhiei a fost prezentat în cadrul referatelor susținute de reprezentanți ai celor cinci comisii statutare ale Adunării eparhiale, care au evaluat activitatea desfășurată în cadrul sectoarelor: administrativ-bisericesc, cultural-educațional, economico-financiar, patrimoniu și construcții bisericești și social-filantropic. Tot cu acest prilej au fost prezentate și propuneri pentru activitățile ce urmează să fie desfășurate în anul 2014, acestea, împreună cu dările de seamă, fiind aprobate prin vot deschis de către membrii Adunării, la finalul ședinței de lucru.

Împreună suntem mădulare vii ale Bisericii

În cuvântul de deschidere, IPS Părinte Mitropolit Irineu a mulțumit lui Dumnezeu și tuturor celor care au contribuit la desfășurarea în bune condiții a activităților bisericesti in anul 2013. „Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile Sale bogate, revărsate peste noi în anul 2013 cu ajutorul Duhului Sfânt. Mulțumim, de asemenea, tuturor sfinților care, fără îndoială, ne-au ajutat și ei să împlinim lucrarea noastră. Pentru că Biserica e formată atât din cei de aici, cât și din cei plecați din lumea aceasta, din cei aflați în Împărăția lui Dumnezeu, împreună fiind mădulare vii ale Bisericii celei una, sfântă, sobornicească și apostolească, trup al Mântuitorului Iisus Hristos, Cel care le cuprinde pe toate, Alfa și Omega, cum se exprima Sfântul Ioan Evanghelistul în Apocalipsă. Și este foarte important ca noi, cei care suntem în Biserică, să știm să apreciem chemarea pe care ne-o adresează neîncetat Dumnezeu și să dăruim și altora din bucuria prezenței în mijlocul nostru a Mântuitorului, pentru ca întreaga lume să meargă pe calea Adevărului și a Vieții. Noi mulțumim tuturor pentru lucrarea făptuită în ogorul sfânt al Domnului, în promovarea valorilor noatre creștin-ortodoxe, pentru dragostea și implicarea în toate activitățile pe care le-am săvârșit împreună și în acest An al Domnului, 2013,” a spus IPS Irineu. Referindu-se la realizările obținute în anul care a trecut, Mitropolitul Olteniei a remarcat încheierea acțiunii de amenajare a tuturor celor șase sedii ale protoieriilor din Arhiepiscopia Craiovei, respectiv, trei în județul Dolj și trei în Gorj. „Dacă până acum existau protoierii care funcționau provizoriu, acolo unde puteau găsi un spațiu, de cele mai multe ori inadecvat, iată că acum avem locații care corespund condițiilor actuale, cu săli de întrunire și alte amenajări necesare unei bune funcționări.”

Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Craiovei este organul deliberativ ce are în componență 30 de membri : 10 clerici și 20 laici, de pe raza celor 10 circumscripții teritoriale din județele Gorj și Dolj”.

Comentarii Facebook


Știri recente