Antonie Plămădeală, un ctitor cu vocație brâncovenească

Se împlinesc astăzi, de sărbătoarea Tăierii cinstitului cap al Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, nouă ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Mitropolit Antonie Plămădeală al Ardealului. Slujirea chiriarhală a ierarhului cărturar de la Buzău (1980-1982) și Sibiu (1982-2005) a stat sub semnul restaurării a două monumente brâncovenești de referință: Palatul episcopal al Eparhiei de la Curbura Carpaților și Mănăstirea Sâmbăta de la poalele Munților Făgăraș.

Mitropolitul Antonie nu a ținut un jurnal, nici nu și-a scris memoriile. A „presărat”, însă, în diverse scrisori ce fac parte din fondul corespondență al arhivei personale pe care și-a organizat-o în ctitoria sa de la Mănăstirea Sâmbăta, mărturii autobiografice menite să-l descopere, peste ani. A avut un cult personal pentru domnitorul martir Constantin Brâncoveanu, încă dinainte de canonizarea acestuia, cercetându-i viața și continuându-i opera ctitoricească. În anul 1992, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a statornicit trecerea în rândul sfinților mucenici a Voievodului Constantin Brâncoveanu împreună cu cei patru fii și cu sfetnicul Ianache, Mitropolitul Antonie a avut o contribuție deosebită.

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente