Adunarea Eparhială a Mitropoliei Basarabiei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, la 15 mai 2012, în incinta Paraclisului Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău, a avut loc Adunarea Eparhială anuală a Mitropoliei Basarabiei. Adunarea a început cu un Te-Deum, oficiat de PC preoții: Iulian Budescu, Vicar administrativ al Episcopiei Basarabiei de Sud, Andrei Deleu și Adrian Agapi. Din componența secretariatului au făcut parte PC preot Ioan Cosoi, Vicar administrativ al Mitropoliei Basarabiei, PC preot Valeriu Cernei, Vicar administrativ al Episcopiei de Bălți și PC preot Valeriu Matciac, consilier administrativ.

În cuvântul de deschidere, ÎPS Petru a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru darurile Sale cele bogate revărsate cu dărnicie peste credincioșii Mitropoliei Basarabiei.

PC preot Ioan Cosoi a făcut apelul nominal al preoților și mirenilor, membri ai Adunării Eparhiale, constatându-se absența a 9 persoane. Având majoritatea, Adunarea a votat în unanimitate ordinea de zi, după care a urmat prezentarea rapoartelor:

– Raportul de activitate al Centrului Eparhial al Mitropoliei Basarabiei și itinerarul pastoral – misionar al ÎPS Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, pe anul 2011 a fost prezentat de PC preot Ioan Cosoi, Vicar administrativ;

– Raportul de activitate a sectoarelor administrativ, învățământ, economic, pastorație și misiune, cultural și social a fost prezentat de către PC preot Valeriu Matciac, consilier administrativ;

– Raportul de activitate a Oficiului juridic, pregătit de dl avocat Alexandru Postică, consilier mitropolitan, a fost prezentat de PC Preot Ioan Cosoi, vicar administrativ.

Adunarea a aprobat rapoartele prezentate, cu calificativul satisfăcător, cu majoritatea de voturi.

Alte subiecte discutate și votate de Adunarea Eparhială au fost:

1. Aprobarea circumscripțiilor electorale pentru alegerea membrilor Adunării Eparhiale pentru ani 2013 – 2017;

2. Avizul Adunării Eparhiale privind înființarea de noi parohii, aprobarea statutelor acestor noi unități ecleziastice și modalitatea primirii a noilor parohii (din alte jurisdicții) în cadrul Mitropoliei Basarabiei.

La diverse s-au discutat mai multe chestiuni referitoare la organizarea Mitropoliei Basarabiei.

La Adunare au mai luat cuvântul: PC preot Ioan Barbău, PC prot. Vladimir Eșanu, PC prot. Valeriu Matciac și domnii Petru Grozavu, Valeriu Berilă, Tudor Botin ș.a.

În cuvântul de încheiere, Înaltpreasfințitul Mitropolit și Exarh Petru a apreciat activitatea Adunării Eparhiale și a mulțumit membrilor pentru „munca depusă pe parcursul mandatului de patru ani”. „Urmează alegeri în circumscripții pentru o nouă componență a Adunării Eparhiale și credem că unii dintre d-voastră vă veți regăsi printre ei. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvânteze la toată fapta cea bună”, a spus în încheiere Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei.

Comentarii Facebook


Știri recente