A VIII-a ediție a Simpozionul interjudețean Tradiții laice și religioase în învățământul românesc la Râmnicu Vâlcea

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, astăzi, 24 martie 2014, de la ora 9:00, în Sala „Sfântul Antim Ivireanul” a Complexului Spiritual – Cultural din incinta Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, s-a desfășurat ediția a VIII-a a Simpozionului interjudețean „Tradiții laice și religioase în învățământul românesc”, informează arhiram.ro

Manifestarea a fost organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Casa Corpului Didactic Vâlcea și CNI „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului.

În deschiderea simpozionului Părintele Constantin Cîrstea, Consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, a transmis cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Gherasim și a ținut un cuvânt dedicat evenimentului.

Au mai fost prezenți Prof. Daniela Ionescu, Inspector de Religie la ISJ Vâlcea, Prof. Adrian Calotă, Inspector Școlar de Specialitate Educație Permanentă, Prof. Cătălin Sîiulescu, Director Palatul și Cluburile Copiilor din Râmnicu Vâlcea, Prof. Mariana Lazăr, Coordonator Centrul Logopedic Interșcolar Vâlcea și Psiholog Elena Daniela Calotă, Profesor CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea și coordonatorul simpozionului.

La simpozion au participat preoți, profesori de religie, profesori psihologi, reprezentanți ai ONG-urilor, cadre didactice din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și liceal din județele Vâlcea, Argeș, Mehedinți, Caraș Severin, Olt, Vrancea, Dolj, Bistrița Năsăud, Maramureș și municipiul București.

Comunicările științifice s-au desfășurat în plen și pe 5 secțiuni tematice: 1. Tradiționalism și modernism în învățământul incluziv; 2. Consilierea școlară între tradiționalism și modernism; 3. Învățarea intuitivă în pildele Mântuitorului; 4. Proiecte, parteneriate, activități extrașcolare și extracurriculare legate de tema simpozionului; 5. Auxiliare, ghiduri, materiale didactice și reviste de specialitate.

Simpozionul „Tradiții laice și religioase în învățământul românesc” își propune să reunească experiența dascălilor de toate specialitățile și să o pună la dispoziția, în primul rând, a copiilor și tinerilor care, indiferent de nivelul lor de dezvoltare psihofizică, au dreptul la educație.

Religia, urmărește un deziderat asemănător: desăvârșirea spirituală a ființei umane prin promovarea valorilor creștine care, odată interiorizate, fac posibilă clădirea unei lumi pașnice bazată pe relații constructive și de toleranță reciprocă. Cine cercetează cu bună credință peisajul spiritual românesc al ultimilor ani, constată cu siguranță, că interesul tinerilor pentru credință și spiritualitatea creștină reprezintă unul dintre cele mai însemnate fenomene care au marcat în acești ani generația tânără. Aceștia simt beneficiul interiorizării valorilor creștine care-i ghidează în viața de zi cu zi ajutându-i să facă față mult mai bine provocărilor pe toate planurile„, a spus Prof. Daniela Ionescu, Inspector de Religie la ISJ Vâlcea.

Această întâlnire anuală are drept scop realizarea convergenței celor doi vectori importanți bazați pe tradiția pedagogică și cea religioasă, responsabili de promovarea unei educații sănătoase (buna creștere) prin realizarea unei mai mari deschideri, flexibilizări și armonizări de ambele părți și printr-o mai eficientă conlucrare prin care se dorește să se dea un nou impuls activității educative care să vizeze atât generațiile prezente cât și cele viitoare„, a concluzionat Psiholog Elena Daniela Calotă, Psiholog Elena Daniela Calotă, Profesor CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea și coordonatorul simpozionului.

Simpozionul are ca rezultat principal elaborarea unei apariții editoriale cu titlul „Tradiții laice și religioase în Învățământul românesc”, lucrare ce reunește experiențe, modele de bună practică, teme de interes și studiu ale profesorilor din învățământul special și special integrat, ale profesorilor consilieri educativi și cadrelor didactice din județele participante.

Comentarii Facebook


Știri recente