29 noiembrie 1934 – A trecut la cele veșnice în București, Arhiereul Platon Ciosu

29 noiembrie 1934 – A trecut la cele veșnice în București, Arhiereul Platon Ciosu. Studii la Seminariile din Roman și „Veniamin” din Iași, apoi la Facultatea de Teologie din București. Preot la Catedrala episcopală din Curtea de Argeș (1900-1918), protopop al județului Argeș (1903-1908). Președinte al Consistoriului spiritual eparhial, membru în Consistoriul superior bisericesc (1909), președinte al Societății clerului argeșean „Frăția”, arhiereu-vicar al Mitropoliei Ungrovlahiei (1918-1934) hirotonit la 30 septembrie 1918, locotenent de mitropolit primat (1919), locotenent de episcop al Dunării de Jos (ian. 1922-mart. 1923 și apr-iun 1924). A inițiat și condus revista lunară „Păstorul ortodox” a Societății clerului „Frăția” (1900-1912), în care a publicat numeroase articole, dări de seamă, recenzii etc.; colaborări la „Adevărul bisericesc”, organul aceleiași Societăți (1912-1916), care au apărut la Pitești.

Comentarii Facebook


Știri recente