202 biserici în șantiere de pictură

Biserica Ortodoxă Română a fost, de-a lungul veacurilor, creatoarea unui bogat tezaur de bunuri cultural-spirituale. La anumite intervale, este nevoie de verificarea și actualizarea inventarelor bunurilor culturale mobile din fiecare mănăstire și parohie.

La nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor, procesul de inventariere și fotografiere a bunurilor culturale mobile, aflate în patrimoniul unităților de cult, indiferent de vechimea lor istorică, a fost finalizat, informează Ziarul Lumina.

Consilierul Sectorului Patrimoniu și pictură bisericească al Arhiepiscopiei Bucureștilor, arhidiaconul Aurel Vlaicu, precizează că bunurile culturale mobile au fost înscrise într-un registru inventar special, redactat în trei exemplare, pentru arhivele parohiei, protoieriei, respectiv ale Centrului eparhial. Grija pentru valorile de patrimoniu cultural bisericesc a determinat Arhiepiscopia Bucureștilor să înființeze 14 muzee și colecții de artă bisericească și 4 depozite de conservare a patrimoniului bisericesc. „La Depozitul de conservare a obiectelor de patrimoniu al Arhiepiscopiei Bucureștilor s-au aplicat măsuri de conservare de urgență pentru 50 de icoane de catapeteasmă de la Parohia «Sfântul Pantelimon», Protoieria II Capitală, afectate de măsurile de stingere a incendiului. Cu sprijinul laboratorului de restaurare din cadrul Centrului pentru patrimoniul cultural «Sfântul Constantin Brâncoveanu» al Patriarhiei Române, au fost restaurate 8 icoane, ce necesitau intervenții urgente, aparținând Depozitului de conservare al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, au fost predate laboratorului de restaurare al Patriarhiei Române, în vederea conservării și restaurării, 30 de volume de carte veche”, a explicat consilierul eparhial arhidiacon Aurel Vlaicu.

În acest context, au fost delegate 6 persoane de la colecțiile muzeale din cuprinsul eparhiei la programele de perfecționare profesională, iar la nivelul Eparhiei Bucureștilor sunt atestați sau în curs de atestare 15 muzeografi, 10 gestionari custode sală și 10 conservatori.

Parteneriat cu Biblioteca Națională a României

Sectorul Patrimoniu și pictură bisericească al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în urma unui parteneriat cu Biblioteca Națională a României, a amenajat în noul sediu al instituției culturale un spațiu muzeal. „Pentru realizarea acestui proiect, Arhiepiscopia Bucureștilor a predat în custodie, cu titlu de împrumut, câteva obiecte de cult pentru constituirea unei mici colecții muzeale. Ca urmare a unei selecții a obiectelor, s-a hotărât ca spațiul muzeal din incinta Bibliotecii Naționale a României să găzduiască și să expună patru icoane din gestiunea Depozitului de conservare a bunurilor culturale cu valoare de patrimoniu al Arhiepiscopiei Bucureștilor, două icoane noi pictate pe pânză, realizate cu sprijinul protoieriilor II și III Capitală, dar și două iconostase mici din inventarul Eclesiarhiei Catedralei patriarhale”, a arătat coordonatorul Sectorului Patrimoniu și pictură bisericească al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În ceea ce privește situația lucrărilor de pictură și restaurare a picturii, în prezent se află în desfășurare 202 șantiere de pictură sau restaurare a picturii, dintre care 36 la biserici-monument istoric. De asemenea, au fost aprobate 27 de noi proiecte de pictură sau restaurare a picturii.

Proiecte de viitor

Pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Sectorul Patrimoniu și pictură bisericească dorește să încheie mai multe parteneriate cu diferite instituții. „Un proiect de colaborare cu Centrul de conservare și restaurare a patrimoniului din cadrul Patriarhiei Române, cu Catedra de artă sacră a Facultății de Teologie «Justinian Patriarhul» și cu Facultatea de Fizică din cadrul Universității București, având drept scop aplicarea unor măsuri de conservare-restaurare și diagnoză pentru bunurile culturale de patrimoniu aflate în depozitele de conservare ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, dorim să redactăm cataloage pentru fondurile de carte veche și icoane, aflate în depozitele de conservare ale Arhiepiscopiei Bucureștilor (Depozitul Arhiepiscopiei Bucureștilor, depozitul de la mănăstirile Samurcășești și Sinaia), construirea și amenajarea unui muzeu în proximitatea bisericii Mănăstirii Snagov, din Protoieria Ilfov Nord; transferarea depozitului de conservare carte veche și icoane de la Mănăstirea Sinaia într-un nou spațiu și înființarea unui laborator de restaurare, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Prahova”, a arătat arhidiaconul Aurel Vlaicu, consilier eparhial.

Pe lângă aceste proiecte, se are în vedere realizarea unei colecții unitare a ghidurilor de prezentare a monumentelor mai importante ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ghidurile vor fi realizate în formatul obișnuit al unui ghid turistic, cu prezentarea monumentelor în relație și cu alte obiective de interes cultural din zona respectivă, obiceiuri, tradiții, meșteșuguri etc.

Comentarii Facebook


Știri recente