20 noiembrie 1940 – A trecut la cele veșnice în București (înmormântat în Orăștie), preotul și gazetarul Ioan Moța

20 noiembrie 1940 – A trecut la cele veșnice în București (înmormântat în Orăștie), preotul și gazetarul Ioan Moța. Gimnaziul în Deva și Beiuș, studii teologice la Sibiu (1887-1988 și 1892-1894). Redactor la „Foaia Poporului” din Sibiu (1893-1895), „Revista Orăștiei” (1895-1898), „Telegraful Român” (1898-1899) și „Bunul Econom” din Orăștie (1899-1901). Preot-paroh în Orăștie (1899-1940), protopop la Orăștie (1932-1944); iconom stavrofor (1940). În 1917 Guvernul României l-a trimis (alături de alți doi patrioți ardeleni) într-o misiune patriotică națională în Statele Unite ale Americii (prin Rusia, Siberia și Japonia). În 1919 a fost deputat în primul Parlament al României Mari, apoi senator în trei legislaturi. A ridicat monumentala biserică din Orăștie-Centru, a desfășurat o bogată activitate în cadrul „Astrei” și al asociațiilor românești din Orăștie. Întemeietor, redactor și apoi director al gazetelor populare săptămânale din Orăștie; „Libertatea” (1 ianuarie 1902-ianuarie 1915 și ianuarie 1919 – vara an. 1933), cu adaosul ilustrat „Foaia interesantă” (de la 1 decembrie 1905); în 1915-1916, ambele foi au apărut la București, iar în 1917 (două luni) la Cleveland-S.U A., și suplimentele „Tovărășia” (red. Vasile Osvadă) și „Bobârnaci” (red. Ermil Borcea); după 1919 „Libertatea” a avut ca supliment „Plugarul Luminat” (red. I. S. Ordeanu). Acestea au fost cele mai răspândite gazete „poporale” din Transilvania înainte de 1918, îndeplinind un rol însemnat în ridicarea culturală a țărănimii, în întărirea conștiinței de unitate națională. Condamnat în trei rânduri la închisoare pentru unele articole. În aceste ziare a publicat mii de articole, schițe, versuri, traduceri din limbile maghiară și germană, cronici, informații etc.

Comentarii Facebook


Știri recente