16 noiembrie 2010 – Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu împlinește astăzi 53 de ani

Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, împlinește astăzi 53 de ani de viață. Cu acest frumos prilej, Biserica Dreptmăritoare din Oltenia îi dorește mulți și fericiți ani întru aleasa slujire pe care Bunul Dumnezeu i-a încredințat-o.

În urmă cu 53 de ani, la data de 16 noiembrie, se năștea în satul Spinu din comuna vâlceană Peștișani, cel care avea să fie ales prin pronie dumnezeiască pentru a conduce spre mântuire sufletele credincioșilor din Mitropolia Olteniei. A primit la botez numele de Ion, iar părinții săi, Gheorghe și Maria, au fost primii oameni care i-au îndreptat pașii spre Biserica lui Hristos. După ce a absolvit școala primară din satul natal, dovedindu-se un elev sârguincios, tânărul Ion Popa a bătut în anul 1974 la poarta Mănăstirii Frăsinei, unde a fost primit ca frate. Fascinantul pelerinaj în domeniul studiilor teologice l-a început în anul 1975 prin înscrierea la cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. În perioada 1981-1985 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar de la București, pe care le-a încheiat prin susținerea tezei de licență cu titlul: „Cunoașterea lui Dumnezeu și ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa”. După absolvirea studiilor universitare, tânărul frate primește calda îmbrățișare a „Brațelor părintești” și pecetluirea cu numele de Irineu, după care hirotonia întru ierodiacon (1985) și ieromonah (1986).

Formarea profesională

În anul 1985 a fost admis la școala doctorală a Institutului Teologic din București, optând pentru disciplina Patrologie. Tema lucrării a fost: „Politica religioasă a împăratului Iustinian”, sub coordonarea pr. prof. dr. Ștefan Alexe. După ce, timp de un an de zile(1986-1987), a urmat cursuri de limbă și literatură franceză în cadrul Facultății de Litere a Universității din Grenoble, și-a continuat studiile doctorale pe specialitatea Teologie Dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge’ din Paris (1987—1990). În urma susținerii tezei cu titlul „La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand”, elaborată sub coordonarea științifică a Pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy, a fost investit de comisia doctorală cu titlul de doctor în teologie, cu calificativul „magna cum laude”. În paralel, a urmat și cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum și de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim (1990-1991). Între anii 1990-1991, a predat Istoria Bisericii Universale la Institutul Teologic „Saint Serge’ din Paris.

Vicar al Episcopiei de Râmnic

La data de 6 septembrie 1991, a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului, primind titulatura de „Slătineanul”. A fost investit ca episcop prin Decretul nr.77 din 6 septembrie 1991 al Președintelui României, fiind hirotonit la data de 6 octombrie 1991. Din anul 2000, a fost ales ca referent pentru manuale de religie din cadrul Comisiei teologice și liturgice a Sfântului Sinod, iar din 2003, îndeplinește funcția de secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea sfinților români.

În calitate de Episcop Vicar, IPS Irineu a participat activ la diferite simpozioane și întruniri ecumenice în țară și peste hotare, dintre care menționăm următoarele: Congresul liturgic al Institutului Teologic „Saint Serge” din Paris (12-19 iunie 1986), Colocviul internațional „Ortodoxia și frumusețile ei într-o lume secularizată” (Bossey, Elveția, 17-24 aprilie 1987), Colocviul științific „Rolul religiei în cultura și civilizația popoarelor”, organizat de Institutul Mondial al Religiilor din Paris (5-8 martie 1988), Simpozionul „Rolul Sfântului Nicodim în monahismul românesc” (Mănăstirea Tismana, 23 septembrie 2006), Colocviul „Toward Jerusalem Concil Two” (TJC II) – „Spre al doilea sinod de la Ierusalim” (Mănăstirea Sâmbăta de Sus, 16-19 octombrie 2006) etc.

Începând cu anul 1991 a predat la Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, mai întâi ca profesor suplinitor la Catedra de Istoria Culturii și Civilizației Bizantine (1991-1994), venit prin transfer de la Institutul Teologic „Sfântul Serghie” din Paris. În 1994 a devenit titularul Catedrei de Teologie Dogmatică și Morală (1994-1997), apoi conducătorul acesteia (1997 și al Catedrei Sistematico-Practice (2004-2008). Din anul 2008, IPS Părinte este decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul aceleiași instituții (mai precis 24 ianuarie 2008).

În perioada 1999-2001, a activat pe postul de profesor de Teologie Morală la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu.

În perioada 2002-2005, IPS Irineu a urmat cursurile doctorale din cadrul Facultății de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova, obținând în anul 2005 titlul de doctor în Drept Civil, cu teza „Raportul dintre preceptele morale creștine și normele juridice”, elaborată sub coordonarea științifică a acad. prof. dr. Ion Dogaru, cu calificativul „magna cum laude”.

Pe tot parcursul activității universitare de până acum, IPS Părinte Irineu a scris numeroase cărți, studii, articole și traduceri. Ultima lucrare, publicată la Editura „Mitropolia Olteniei” este un laborios tratat de Histologie ce poartă titlul „Iisus este Același, ieri și azi și în veac”.

Mitropolitul Olteniei și Arhiepiscopul Craiovei

Data de 8 iulie 2008 s-a dovedit providențială pentru poporul cel binecredincios din părțile Oltenei, PS Irineu Slătineanu fiind rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al BOR pentru a fi Întâistătător al credincioșilor în mijlocul cărora a crescut și s-a format. La data de 27 iulie 2008, Catedrala Mitropolitană Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir din Craiova a devenit neîncăpătoare pentru numărul mare al credincioșilor care au venit să-l întâmpine pe noul lor Arhipăstor.

Comentarii Facebook


Știri recente