14 citate memorabile ale Părintelui Dumitru Stăniloae

 1. „Cel mai frumos şi mai convingător discurs despre dragoste este îmbrăţişarea!”.


 2. „Împărtăşania mai deasă, cu toată pregătirea, face ca în trupul şi sângele nostru să se întipărească tot mai mult Trupul şi Sângele cel curat şi înviat al lui Hristos, făcându-ne tot mai asemenea sfinţilor în curăţie, în dragoste, în duh de jertfă şi în puterea de a învia spre viaţa de veci, întru fericire”.

 3. „Sfânta Treime este suprema taină a existenţei, care explică toate, sau fără de care nu se poate explica nimic”.

 4. „Iubirea dintre cele Trei Persoane dumnezeieşti este singura explicaţie pentru actul creării”.

 5. „Nu există limită în posibilităţile omului educat”.

 6. „Ortodoxia e schemă pentru viaţa normală şi ajutor dumnezeiesc pentru viaţa normală, adică dogmă şi har dumnezeiesc”.

 7. „Mântuirea stă în strânsă legătură cu responsabilitatea”.

 8. „Viaţa nu poate fi cunoscută raţional, ci numai experimental”.

 9. „Religia nu e o teorie, ci un mod de-a fi”.

 10. „Maica Domnului premerge umanității și toți îi urmează. Premerge în iubire, în curăție, în apropierea de Dumnezeu”.

 11. „Orice persoană sau lucru cuprinde forma sa întreagă în fiecare moment al dezvoltării”.

 12. „Iubirea Sfintei Treimi luminează deplin existența noastră”.

 13. „Cerem ajutor sfinților, Maicii Domnului, socotindu-ne smeriți față de ei, și convinși ca noi înșine nu putem avea o atât de mare ascultare de la Dumnezeu, pentru că nu suntem atât de smeriți ca ei”.

 14. „De pe dealurile bucuriilor în văile necazurilor, așa decurge viața unui om duhovnicesc”.

Comentarii Facebook


Știri recente