10 cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur despre Cruce

  1. Crucea este pieirea duşmăniei şi trăinicia păcii.
  2. Datorită Crucii nu mai rătăcim în pustietăţi, deoarece am cunoscut adevărata cale; nu mai trăim în afara palatelor împărăteşti, deoarece am găsit uşa; nu ne mai temem de săgeţile cele aprinse ale diavolului, că am văzut izvorul. Datorită Crucii nu mai suntem în văduvie, că am primit pe Mirele; nu ne mai temem de lup, că avem pe Păstorul cel bun. Eu sunt Păstorul cel bun, spune Domnul (Ioan 10, 11).
  3. Crucea pentru noi este semnul negrăitei Lui iubiri de oameni, este simbolul marii Lui purtări de grijă pentru noi.
  4. Crucea a mântuit lumea, a întors lumea la Dumnezeu, a alungat rătăcirea, a adus din nou pe lume adevărul, a prefăcut pământul în cer şi a făcut pe oameni îngeri. Din pricina crucii demonii nu mai sunt înfricoşători, ci uşor de dispreţuit. Nici moartea nu mai este moarte, ci somn.
  5. Crucea este semnul mântuirii noastre, al libertăţii noastre obşteşti, al blândeţii Stăpânului nostru, că S-a adus ca o oaie spre junghiere (Fapte 8, 32; Isaia 53, 7)
  6. Totul se sfinţeşte şi se lucrează prin semnul Crucii.
  7. Vederea crucii le aduce diavolilor în minte drama Golgotei, şi rana de nevindecat care le-a fost făcută prin arma cu care a fost înarmat Iisus Hristos pentru lupta supremă. Se cutremură în faţa vederii unui cimitir; ei sunt îngroziţi în faţa amintirilor Golgotei.
  8. Fă-ţi semnul crucii, şi îndată va fugi puterea cea rea.
  9. De vezi că inima ţi se mândreşte, pecetluieşte-ţi pieptul făcând semnul crucii.
  10. Crucea a deschis raiul, l-a dus pe tâlhar în rai, a povăţuit neamul omenesc, care era pe cale de pieire şi nu era vrednic nici de pământ, spre Împărăţia Cerurilor.

Comentarii Facebook


Știri recente