Ziarul Lumina, 15 ani de jurnalism creștin în slujirea Bisericii și a societății de azi

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul aniversării a 15 ani de la apariția primului număr al Ziarului Lumina, joi, 6 februarie 2020, Palatul Patriarhiei:

Se împlinesc 15 ani de la apariția primului număr al cotidianului Lumina, la 7 februarie 2005. Un ziar de reportaje, informații și comentarii redactat din perspectivă creștină de o echipă de jurnaliști ieșeni, cu binecuvântarea noastră ca Mitropolit la Iaşi, venea atunci să împlinească un vechi deziderat misionar, exprimat încă din perioada interbelică de cei mai râvnitori ostenitori ai presei bisericești, între care și ilustrul  redactor responsabil al „Telegrafului Român” de la Sibiu, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae.

La 7 februarie 2005, Patriarhul de fericită pomenire Teoctist Arăpașu, fiu și părinte al Moldovei, împlinea venerabila vârstă de 90 de ani, și de aceea cotidianul Lumina a fost lansat aici, la București, ca un simbol al respectului față de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. În fiecare an, aniversarea Ziarului Lumina ne aduce aminte cu recunoștință de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, căruia i-a fost dedicată prima ediție a cotidianului de la Iași.

O inițiativă a laicatului ortodox primea binecuvântare din partea Bisericii pentru a publica un ziar obiectiv, de încredere, care să cultive valorile credinţei şi respectul pentru demnitatea umană, dar și pentru cultura poporului român, într-un context mediatic agitat cu experimente nu întotdeauna benefice pentru publicul cititor. Radio TRINITAS fusese inaugurat cu șapte ani mai devreme, în 1998, iar apoi, în 2005, un nou mijloc de comunicare se adăuga în dialogul cu societatea de tranziție.

Din luna octombrie a anului 2007, Ziarul Lumina și suplimentul săptămânal Lumina de Duminică și-au conjugat eforturile, împreună cu publicația de informație bisericească Vestitorul Ortodoxiei, fondată în zilele fierbinți ale Revoluției Române din 1989, în cadrul Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, alături de Radio TRINITAS, TRINITAS TV, Agenţia de ştiri BASILICA și Biroul de Presă și Relații Publice.

Prin cooperare cu centrele mitropolitane și cu toate eparhiile din țară, cotidianul Patriarhiei Române a consemnat, cu mijloacele specifice presei scrise, fapte, evenimente, chipuri luminoase și locuri binecuvântate din toate zonele țării și din diaspora română. Într-o primă etapă ediția națională a fost însoțită de ediții regionale pentru Moldova, Transilvania, Oltenia și Banat, iar Lumina de Duminică și-a adăugat periodic suplimente tematice. Memoria vieții bisericești, concentrată zilnic în paginile imprimate sau stocate în format digital,  reprezintă o sursă sigură de documentare pentru generațiile prezente şi viitoare. Din acest punct de vedere, colecțiile păstrate în bibliotecile școlilor de teologie reprezintă izvoare scrise, deosebit de folositoare pentru elaborarea lucrărilor de specialitate în vederea scrierii celor mai noi capitole de istorie bisericească. Semnificativ este și faptul că în colecția „Media Christiana” – Seria LUMINA de la Editura TRINITAS au fost publicate deja 20 de volume cu articole și studii valoroase care, inițial, au văzut lumina tiparului în paginile ziarului.

De la 30 septembrie 2019, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cotidianul Patriarhiei Române este redactat într-o ediție unitară de 16 pagini, tipărită integral color, prin unificarea edițiilor regionale în ediția națională. Fiecare cititor are astfel o perspectivă unitară asupra vieții bisericești din Patriarhia Română.

În cele aproape 4.500 de ediții publicate de-a lungul primilor 15 ani, cotidianul  Ziarul Lumina a îmbinat tradiția presei scrise, a ziarului răsfoit și depozitat în colecții, arhive și biblioteci, cu dinamismul lecturii electronice de pe orice dispozitiv a ediției online www.ziarullumina.ro. Prin ediția electronică, Ziarul Lumina ajunge pe toate meridianele lumii, aducând românilor din diasporă vești bune de acasă și articole despre tradiții, obiceiuri, educație și spiritualitate, menite să le aline dorul de țară și să îi întărească în activitatea desfășurată peste hotare.

Adresăm mulțumiri ierarhilor membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care susțin activitatea ziarului prin cuvinte de folos duhovnicesc, articole și studii, dar și prin abonamente care ajung în comunitățile ortodoxe din toate zonele țării. Apreciem în chip deosebit activitatea preoților și profesorilor care folosesc Ziarul Lumina ca pe un instrument pastoral-misionar şi educațional, oferindu-l spre lectură credincioșilor, în bibliotecile parohiale, dar și în școlile de pe raza parohiei, în instituțiile cu care colaborează, precum şi în spațiile dedicate asistenței sociale și medicale. Astfel, cuvântul scris al singurului cotidian creştin-ortodox din lume în prezent aduce lumină spirituală în casele credincioșilor din întreaga țară, în activitatea profesorilor din mediul urban și rural, dar și în sufletele pacienților aflați în spații de îngrijire medicală.

La acest moment aniversar, cuvântul nostru de recunoştinţă şi binecuvântare cuprinde împreună pe ostenitorii, binefăcătorii, colaboratorii și cititorii Ziarului Lumina în rugăciunea către Dumnezeu, „Părintele luminilor” (cf. Iacob 1, 17). Fie ca harul Domnului să dăruiască tuturor bucurie și ajutor pentru vestirea cuvântului mântuirii și cultivarea comuniunii între oameni.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente