Vecernia de Paşti la Patriarhie | „Toate popoarele sunt chemate să asculte vestea cea bună a biruinţei lui Hristos asupra morţii”

În Duminica Sfintelor Paști, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat Vecernia specială în cadrul căreia s-a citit Evanghelia în 12 limbi.

Alături de Patriarhul Daniel au slujit în 16 aprilie 2017, de la ora 12:00, şi Preasfinţitul Părinte Qais Sadiq, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

După citirea textului biblic în cele 12 limbi, Părintele Patriarh a rostit o omilie în care a evidenţiat pentru început că bucuria şi pacea sunt cele dintâi roade ale prezenţei lui Hristos cel înviat în viaţa oamenilor.

Pacea pe care El o dă sfinţilor săi ucenici este pacea cerească. Nu este pacea care rezultă din acorduri sau convenţie. Este pace din izvorul vieţii, pentru că Hristos fiind plinătatea vieţii numai El poate dărui pace ca plinătate de viaţă, de bucurie şi de lumină pentru oameni, a spus Preafericirea Sa.

În continuare, Patriarhul a clarificat de ce Iisus păstrează pentru eternitate urmele Crucii pe trupul Său înviat şi apoi înălţat întru slavă. Pentru a ne arăta că Sfânta Cruce sau Taina Crucii este nedespărţită de Înviere. În Cruce s-a arătat iubirea sa jertfelnică, smerită şi ascultătoare de Dumnezeu până la moarte, iubire smerită şi milostivă care a vindecat păcatul neascultării protopărinţilor Adam şi Eva şi în acelaşi timp a biruit pe diavolul cel mândru şi rău, neascultător de Dumnezeu.

Legătura dintre Cruce, Înviere şi iubire este tratată în fragmentul următor al predicii sale. Avem taina Crucii interiorizată în slava Învierii lui Hristos, a spus Patriarhul Daniel.

De aceea, în iconografia ortodoxă şi coborârea Mântuitorului la iad este însoţită de o Cruce de lumină în fundal care înseamnă că iubirea lui jertfelnică, smerită şi milostivă de pe Cruce a ajuns şi în iad acolo unde este singurătate, izolare, tristeţe şi neputinţă de a iubi. Numai iubirea smerită creează comuniune. Numai iubirea jertfelnică dăruieşte oamenilor bucuria comuniunii, bucuria dialogului şi bucuria vieţii celei adevărate.

Hristos Domnul după Învierea Sa din morţi poartă în trupul său stigmatele crucii arătându-ne prin aceasta că nu trebuie să despărţim niciodată crucea de Înviere şi Învierea de Cruce, deoarece puterea Învierii este ascunsă în Cruce, iar slava Crucii se vede în Înviere. Aceasta explică de ce în noaptea de Paşti noi ridicăm crucea în văzul tuturor, o însoţim de lumânarea de Înviere şi proclamăm Învierea lui Hristos cel înviat din morţi, a insistat Întâistătătorul Bisericii noastre.

Evanghelia ne mai arată că Mântuitorul îi trimite pe ucenici la propovăduire: Această trimitere în misiune de binevestire a Învierii Sale, de chemare la pocăinţă a tuturor popoarelor este Apostolatul.

Astăzi, s-a citit pericopa în mai multe limbi. Aceasta arată că toate popoarele sunt chemate să asculte vestea cea bună a biruinţei lui Hristos asupra morţii, a iertării păcatelor şi a luminii învierii celei de obşte care a fost inaugurată prin Învierea Sa din morţi, potrivit Preafericirii Sale.

Un alt dar pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl oferă ucenicilor Săi este puterea iertării păcatelor.

Aceasta este o putere dumnezeiască, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Însă Iisus Hristos cel înviat din morţi împărtăşeşte Bisericii Sale prin Sfinţii Apostoli, apoi prin urmaşii Lui, episcopii şi preoţii, acest mare dar al iertării păcatelor ca urmare a pocăinţei oamenilor pe baza credinţei în Iisus Hristos. Iertarea păcatelor este un mare dar, a întărit Patriarhul ţării noastre, fiindcă fără iertarea păcatelor nimeni nu se poate mântui. Nimic necurat, nimic păcătos nu poate intra în Împărăţia Cerurilor.

De aceea, pentru a intra în Împărăţia Cerurilor trebuie să ne curăţim de păcate prin pocăinţă şi prin împărtăşirea cu sfintele taine, iar Sfânta Euharistie se dăruieşte spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Însă, este precedată de Taina Pocăinţei prin care cerem şi primim iertarea păcatelor, a învăţat credincioşii Părintele Patriarh.

Alt aspect foarte important care decurge din textul biblic citit astăzi este că darul iertării păcatelor pe care Hristos Domnul l-a dat după Înviere completează instituirea Cinei celei de Taină a Sfintei Euharistii care se dăruieşte spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci.

Darul iertării păcatelor este o altă lucrare misionară. Când se provovăduieşte Evanghelia lui Hristos oamenii sunt chemaţi la pocăinţă şi prin pocăinţă îşi schimbă viaţa şi primesc iertarea păcatelor şi începutul unei vieţi de sfinţenie pentru a intra în Împărăţia Preasfintei Treimi, a accentuat Părintele Patriarh.

La final, credioncioşii prezenţi au primit din partea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române iconiţe reprezentând Învierea Domnului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale şi Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române.

Credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente