UNITATE SPIRITUALĂ ȘI DEMNITATE NAȚIONALĂ

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, la deschiderea Congresului Spiritualității Românești, ediția a XVII-a, Alba Iulia, 28 noiembrie – 01 decembrie 2013:

La împlinirea a 20 de ani de la fondare, Congresul Spiritualității Românești, aflat anul acesta la cea de-a XVII-a ediție, constituie un factor de cultivare a conștiinței unității și continuității noastre naționale, cuprinzând manifestări spirituale, culturale și științifice, de recunoștință față de cei care au contribuit la dăinuirea peste timp a conștiinței de neam, a comuniunii de cuget, de credință, de limbă și simțire românească.

Creștinat, adică unit cu Hristos prin Botez, pe când se forma ca popor nou în istorie, poporul român poartă în sufletul său în același timp pecetea tainei Crucii și Învierii lui Hristos, trăind ritmic istoria ca pe o Cruce și o Înviere, suferință și speranță, întristare și bucurie. Taina Crucii care se înalță în slava Învierii este înscrisă pe Stema României, ca simbol al dăinuirii noastre și program spiritual al devenirii noastre. De aceea, vulturul de pe Stema României poartă Crucea în plisc, arătând că numai prin credință și iubire jertfelnică noi ne-am apărat patria, am dăinuit ca neam și am păstrat unitatea și demnitatea noastră ca stat național.

Rodirea luminoasă a Evangheliei lui Hristos în istoria și cultura poporului român se vede și în darul unității, al libertății și demnității naționale, dobândit prin credință puternică și luptă jertfelnică de-a lungul a multor secole de suferință creștinește îndurate. De aceea, marii luptători pentru unitatea, libertatea și demnitatea națională au devenit eroi naționali, eterne raze și chipuri de lumină în istoria și spiritualitatea poporului român.

Aceste chipuri de lumină, cu valoare de simbol și de reper, trebuie cunoscute și cinstite ca fiind componenta majoră a identității și demnității, a dăinuirii și dezvoltării spirituale a poporului român.

Acum, la aniversarea a 95 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918,dorim să exprimăm omagiul și recunoștința cuvenită tuturor făuritorilor actului măreț al împlinirii marelui ideal pentru care au luptat moșii și strămoșii noștri, știind că unirea tuturor provinciilor românești într-un stat român unitar a fost încoronarea multor eforturi de afirmare treptată a conștiinței naționale și a dorinței de unitate națională.

Unirea cea Mare de la Alba Iulia din 1918 a fost precedată și pregătită treptat de Revoluția din anul 1848, de Unirea Principatelor Române din anul 1859, de victoria românilor asupra otomanilor în Războiul pentru Independență din 1877, de ridicarea României la rang de Regat în 1881, urmată de obținerea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române în 1885 și de victoriile armatei române în Primul război mondial, între anii 1916-1918, de proclamarea Unirii Basarabiei cu Patria Mamă, mai precis cu Regatul României, la Chișinău, în 27 martie 1918 și de proclamarea Unirii Bucovinei cu România, la Cernăuți, în 28 noiembrie 1918.

În toate aceste etape de înaintare către realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Biserica Ortodoxă Română a fost împreună cu poporul, a fost în fruntea lui cu rugăciunea și cu încurajarea, săvârșind Sfânta Liturghie și slujba de TE – DEUM, folosind predica și cuvântul tipărit, cultivând conștiința națională și idealul luptei pentru libertate și unitate națională.

Pentru toate binefacerile Marii Unirii, aducem astăzi mulțumire lui Dumnezeu Cel preaslăvit în Sfânta Treime și pomenim cu recunoștință pe toți eroii români care s-au jertfit pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român.

Întrucât unitatea teritorială realizată în 1918 nu mai este astăzi pe deplin aceeași, trebuie să cultivăm mai mult comuniunea cu frații noștri români din apropierea granițelor României și cu românii de pretutindeni. Astfel, Ziua Națională a României va fi și mai mult Ziua Unității și Demnității Naționale a Românilor.

Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute ca să păstrăm și să cultivăm darul unității naționale ca fiind un simbol al demnității poporului român, obținut cu multe jertfe de vieți omenești și multe eforturi spirituale și materiale, confirmând adevărul esențial că numai prin Cruce s-a ajuns la Înviere și numai prin luptă jertfelnică românii au dobândit unitatea, libertatea și demnitatea națională. De aceea, 1 Decembrie este ziua sfântă a mulțumirii aduse lui Dumnezeu și a recunoștinței și cinstirii aduse eroilor făuritori ai unității naționale.

† DANIEL

Patriarhul României

(Foto – Arhivă)

Comentarii Facebook


Știri recente