Toată viaţa suntem chemaţi să întâmpinăm pe Hristos în sufletul nostru

Credincioşii ortodocşi sărbătoresc în fiecare an la 2 februarie Întâmpinarea Domnului. Praznicul rememorează aducerea Pruncului Iisus, la 40 de zile de la naştere, în Templul din Ierusalim, aşa cum prevedea tradiţia iudaică.

Semnificaţia sărbătorii a fost explicată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel după Sfânta Liturghie de la Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa Patriarhală.

“În momentul în care L-a primit pe braţe pe Pruncul Iisus, pe Mesia, Dreptul Simeon a exclamat în rugăciune: Acum slobozeşte pe robul Tău după cuvântul Tău în pace, că au văzut ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor. Lumină spre descoperire neamurilor şi slavă poporului Tău Israel. Această rugăciune a Dreptului Simeon a intrat în cultul Bisericii noastre. Deci, este o rugăciune de dezlegare, de o eliberare, de o aşteptare îndelungată. Ceea ce proorocii au prevăzut şi au prevestit Dreptul Simeon a văzut cu ochii trupeşti, a văzut pe Dumnezeu Cuvântul făcut Om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor. Deci, serbarea aceasta a Întâmpinării Domnului este o serbare care ne arată că Dumnezeu Îşi ţine făgăduinţa sau promisiunea Sa. Astfel, toată aşteptarea lui Mesia în Vechiul Testament este bazată pe făgăduinţă reînnoită. Este o promisiune că Dumnezeu va trimite lui Israel un Mântuitor”, a spus Preafericirea Sa.

Sărbătoarea de astăzi este şi o invitaţie la întâmpinarea lui Hristos în viaţa noastră, a mai subliniat Patriarhul României.

„Această sărbătoare mare este şi un prilej de a ne aminti că în toată viaţa noastră suntem chemaţi ca şi Dreptul Simeon să primim, să întâmpinăm pe Hristos în sufletul nostru în casa noastră, iar această întâmpinare se face mai ales când ascultăm cuvântul Evangheliei şi ne împărtăşim cu Sfintele Taine când primim în casă preotul care ne binecuvintează casa, toate acestea sunt întâmpinări ale lui Hristos de către noi, iar când ne împărtăşim cu El din Sfânta şi Dumnezeiasca Euharistie ne întâmpină Hristos în Împărăţia Cerurilor. Împărăţia Cerurilor ni se dă în arvună încă din lumea aceasta. Aceasta este marea bucurie de a fi creştin, de a întâmpina pe Hristos, de a fi primit în credinţă şi de a fi întâmpinat de Hristos cu bucuria sfinţeniei şi bucuria mântuirii”, a mai arătat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Evenimentul care constituie subiectul sărbătorii Întâmpinării Domnului Hristos apare relatat în Evanghelia Sfântului Apostol Luca. La 40 de zile după naştere, Mântuitorul Iisus Hristos este adus la Templu de Fecioara Maria şi de Iosif pentru împlinirea rânduielilor Legii Vechi. În Templu este întâmpinat de dreptul Simeon şi de Proorociţa Ana. Simeon este descris de Sfântul Luca Evanghelistul ca un om credincios, un drept care respecta rânduielile Legii Vechi. Când dreptul Simeon a întâmpinat pe Hristos şi a luat în braţe pe Pruncul care este trimis de Dumnezeu să se Întrupeze, să se facă om şi să devină Mântuitorul lumii, atunci a simţit bucuria împlinirii făgăduinţelor făcute de Dumnezeu şi a simţit eliberare interioară, duhovnicească ca răsplată a aşteptării lui în rugăciune şi în preamărirea lui Dumnezeu, şi a mulţumit lui Dumnezeu prin rugăciunea Acum slobozeşte… consemnată la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul al II-lea, versetele 25-26.

Comentarii Facebook


Știri recente