Slujire arhierească în Parohia Macedonia

De praznicul Întâmpinării Domnului, Preasfințitul Paisie Lugojanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Macedonia, protopopiatul Deta.

Ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohială cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, construită în anul 1813. Alături de localnici au luat parte și la slujbă și credincioși din satele învecinate, de pe raza protopopiatului Deta, precum și din Timișoara. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Paisie Lugojanul a hirotonit întru diacon pe teologul Marius-Ionel Crăciunescu, ce urmează a fi hirotonit preot pe seama parohiei Clopodia, din cadrul aceluiași protopopiat. După slujbă, Ierarhul a adresat un cuvât de îndemn credincioșilor parohiei Macedonia, păstoriți cu vrednicie de pr. Ioan Emanuel Popescu, pentru a participa pe mai departe cu aceeași dragoste și dăruire la sfintele slujbele oficiate în străvechiul lăcaș, ridicat cu multă jertfă de înaintașii lor. Totodată, Preasfinția Sa a felicitat pe tânărul diacon hirotonit, menționând că slujirea la Sfântul Altar este o lucrare sfântă ce trebuie îndeplinită cu multă responsabilitate și dragoste față de Dumnezeu și față de cei încredințați spre păstorire.

Repere istorice- Macedonia, jud.Timiș

Satul Macedonia se situează în sudul județului Timiș, la 8 km vest de orașul Ciacova, în imediata apropiere a râului Timiș. Se învecinează cu localitățile Cebza, Petroman, Ghilad, Dolaț, Rudna și Giulvăz. Prima atestare istorică a localității este la 1332, în evidențele de dijmă papale. Istoricul Ioan Lotreanu susține că a fost întemeiată de familia Maczedonia încă din timpul domniei lui Arpad. Un document din 1466 arată că localitatea Macedonia avea 50 de case și era deținută de Ladislau Doczy. În secolele XV-XVI numele satului apare menționat în diferite documente. S-a păstrat ca sat românesc în toate perioadele. În 1779 localitatea este alipită județului Torontal, de care a aparținut până la sfârșitul primului război mondial, când județele Torontal și Timiș au fost unite. În 1813 a fost construită biserica ortodoxă cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva. Aceasta se găsește și astăzi, zărindu-se de la intrarea în sat, datorită arhitecturii sale impunătoare și a turnului înalt ce se ridică pe pronaos. În istoria localității a rămas întipărit anul 1887, când o inundație puternică a acoperit satul, pentru deplasarea oamenilor fiind folosite luntrile. În prezent, satul numără aproximativ 320 de locuitori, din care 310 credincioși ortodocși români. Parohia Macedonia are în subordinea sa filia Gad, cu 25 de familii și 40 credincioși.

Comentarii Facebook


Știri recente