Slujbă Arhierească la Mănăstirea Troianu din Râmnicu Vâlcea

În Duminica a XXXIII-a după Rusalii, astăzi, 9 februarie 2014, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Troianu din municipiul Râmnicu Vâlcea, ctitoria arhimandritului Hrisantie Penetis de la Mănăstirea Hurezi. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a binecuvântat și lucrările picturii interioare și lucrările de înfrumusețare ce se săvârșesc la noua biserică cu hramul „Izvorul Tămăduirii” din incinta chinoviei râmnicene, după cum aflăm de la Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Râmnicului.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Episcop Emilian a rostit un cuvânt de învățătură, în care a tâlcuit pericopa evanghelică „a Vameșului și a Fariseului” de la Sfântul Evanghelist Luca,

îndemnându-i pe credincioși urmeze virtuților fariseului, să postească și să facă fapte de milostenie, și sfătuindu-i să trăiască în smerenie și să înmulțească rugăciunea pentru dobândirea mântuirii asemenea vameșului din Evanghelie. De asemenea Preasfinția Sa a arătat că trebuie să ne schimbăm viața și să ne îndepărtăm de ceea ce este greșit ca mândria fariseului și de orice împătimire care duce la pierzare cum era această împătimire a vameșului.

În încheiere Părintele Episcop a evidențiat că din această Duminică începe perioada Triodului, o perioadă de 10 săptămâni din timpul anului bisericesc, care se încheie cu săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

La finalul Sfintei Liturghii Părintele Ierarh a apreciat activitatea Părintelui Arhimandrit Sava Pleșa, starețul mănăstirii vâlcene, care într-o perioadă scurtă de timp a construit o nouă biserică pentru complexul monahal de la Troianu, astăzi la stadiul de pictură. Părintele Sava a mulțumit Preasfințitului Episcop Emilian pentru vizita și binecuvântarea arhierească oferită obștii monahale, dar și credincioșilor prezenți la sărbătoare.

La Sfânta Liturghie au participat numeroși credincioși din municipiul Râmnicu Vâlcea și din eparhie.

Biserica cu hramul „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”, datând din secolul al XVIII-lea și casa stăreției au fost refăcute de Hrisant Penetis (Hurezeanul), egumenul Mănăstirii Hurezi, între anii 1840 și 1843, ca metoh al Mănăstirii Hurezi, pe un teren al acestuia, invecinat cu proprietatea Mănăstirii Bistrița. Întregul teren din zonă, cu mult mai mare decât cel pe care se află complexul monahal de astăzi, a aparținut celor două mănăstiri vâlcene.

În vara și toamna anului 1848, cu asentimentul autorităților eclesiastice, aici s-a aflat comandamentul militar al armatei de panduri și voluntari condusă de generalul Gheorghe Magheru.

La secularizarea averilor mănăstirești, efectuată prin legea din 1864, schitul Troianu a fost trecut în proprietatea statului, devenind metoh al Mănăstirii Hurezi. Ulterior, din martie 1949 intră în stăpânirea statului comunist.

Până în anul 1972, biserica, turnul clopotniță, casa stăreției și terenul aferent au aparținut de I.A.S. Rm. Vâlcea. Casa stăreției fusese transformată în depozit, foișorul și pridvorul dărâmate, iar biserica devenise grajd pentru vite. Și toate acestea în condițiile în care fostul schit de la Troianu figura din iulie 1966 pe lista monumentelor istorice protejate de stat.

Între anii 1972 și 1975, întregul complex de clădiri a fost restaurat de Comitetul de Cultură și Educație Socialistă Vâlcea. Din 18 octombrie 1973, monumentul istoric a fost transferat în administrarea Muzeului Județean Vâlcea, fiind numit la acea vreme, „Casa Magheru”. După restaurare, aici a fost amenajat Muzeul „General Gheorghe Magheru”. Aflat într-o zonă periferică a orașului, muzeul a avut un flux mic de vizitatori, cu mult sub cheltuielile de salarizare a personalului și de întreținere a clădirilor.

După anul 2002, mănăstirea a fost restaurată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Gherasim, astăzi Arhiepiscopul Râmnicului și purtarea de grijă a părintelui stareț Arhim. Sava Pleșa. Pe 15 iulie 2008, la inițiativa părintelui Arhim. Sava Pleșa, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Gherasim a pus piatra de temelie a noii biserici cu hramul „Izvorul Tămăduirii”. Astăzi, construcția noii biserici este finalizată, în prezent desfășurându-se lucrările de pictură în interior și în exterior. Noua biserică deține și un demisol unde se pot organiza conferințe bisericești, simpozioane, expoziții s-au alte evenimente religioase și culturale. Ctitorii principali care au adus sprijinul la ridicarea acestui sfânt lăcaș sunt preotul Chiril cu soția sa, preoteasa Lidia, și Ana Chiril. Pictura paraclisului de la demisolul bisericii a fost realizată între anii 2010 și 2011, de pictorița Tania Costea din Buzău. Schitul are în prezent nouă viețuitori.

Comentarii Facebook


Știri recente