Sfinții cei întocmai cu Apostolii

Cu prilejul sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, la 21 mai 2014, Catedrala patriarhală își sărbătorește hramul istoric. În acest sens, în cele ce urmează vă prezentăm un fragment din articolul intitulat Sfinții cei întocmai cu Apostolii, publicat în Ziarul Lumina din data de 16 februarie 2013:

Dintre toate confesiunile creștine, mai ales Biserica Ortodoxă îi consideră pe Împărații Constantin și Elena „sfinți și întocmai cu Apostolii”, fapt ce ne determină să examinăm viața și activitatea lor, spre a ne lămuri mai în amănunt de vrednicia acestora, asemenea celei cuvenite Sfinților Apostoli.

Biserica noastră are motive bine întemeiate pentru a-și justifica atitu­di­nea, comparând activitatea Sfin­ților Apostoli – care pro­po­văduind Evanghelia de la un capăt până la celălalt al lumii au întemeiat atâtea Biserici creștine – cu acțiu­nea aceluia care a scos Biserica din catacombe, redându-i libertatea și totodată posibilitatea ei de afirmare. Și aceasta tocmai când per­secuțiile împotriva creș­ti­ni­lor erau mai sângeroase și când legea atât de dură promulgată nu cu mult înainte de Di­o­cle­tian, de a face să dispară chiar și numele de creștin, și după cum remarca cineva, a făcut să curgă prea mult sânge și cine știe dacă până la urmă ar mai fi avut de unde curge… Tocmai în această perioadă, Pro­vi­den­ța divină Se descoperă lui Con­stan­tin pentru a opri vărsările de sânge și a da dreptul de „religio licita” Bisericii pe care Fiul lui Dumnezeu a câștigat-o cu scump sângele Său (Faptele Apostolilor 20, 28).

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente