Sfântul Ioan Gură de Aur: Magii de la Răsărit și creștinii de astăzi

Să ne depărtăm de lucrurile pământești, că și magii, atâta vreme cât erau în Persia, vedeau numai steaua; dar când s-au depărtat de Persia, au văzut pe Soarele dreptății!

Să căutăm deci să fim și noi ca magii! Să ne eliberăm de obiceiurile cele păgânești, să ne depărtăm mult de ele, ca să vedem pe Hristos; că și magii nu L-ar fi văzut dacă nu s-ar fi depărtat de țara lor. Să ne depărtăm de lucrurile pământești, că și magii, atâta vreme cât erau în Persia, vedeau numai steaua; dar când s-au depărtat de Persia, au văzut pe Soarele dreptății; dar mai bine spus, nici steaua nu ar fi văzut-o dacă nu s-ar fi ridicat de acolo cu râvnă.

Să ne ridicăm și noi! Lasă-I pe toți ceilalți să se tulbure! Noi să alergăm la casa Pruncului! Să nu ni se potolească dorul chiar dacă împărați, popoare și tirani ne-ar tăia drumul. Așa, vom depărta din calea noastră toate greutățile. Că și magii n-ar fi scăpat de primejdia care venea din partea împăratului, dacă n-ar fi văzut Pruncul. Înainte de a-L vedea, erau înconjurați din toate părțile de frică, de primejdii, de tulburări; după ce I s-au închinat, liniște și siguranță! Acum, nu-i mai primește steaua, ci îngerul, că prin închinare ajungând preoți, I-au adus și daruri.

Părăsește dar și tu poporul iudeu, orașul tulburat, pe tiranul ucigaș, nălucirea cea lumească, grăbește-te spre Betleem, unde este Casa Pâinii celei duhovnicești. Ești păstor? Vino și vei vedea pe Prunc în colibă! Ești împărat? Nu vii să-L vezi? Atunci nu ți-e de folos porfira împărătească! Ești mag? Asta nu te împiedică deloc, numai dacă vii să-L cinstești și să I te închini Lui, nu ca să calci în picioare pe Fiul lui Dumnezeu.

Fă aceasta cu cutremur și cu bucurie! Pot sta împreună bucuria și cutremurul! Vezi să nu fii ca Irod și să spui: „Că venind să mă închin Lui” și venind să vrei să-L ucizi! Că lui Irod se aseamănă toți cei care se împărtășesc cu nevrednicie cu Sfintele Taine! „Unul ca acesta, spune Pavel, va fi vinovat față de Trupul și Sângele Domnului”, pentru că au în ei înșiși pe mamona, pe tiranul pe care-l supără împărăția lui Hristos, tiran mai nelegiuit decât Irod. Mamona vrea să stăpânească și trimite pe cei ai lui să se închine lui Hristos numai de formă, dar Îl junghie când I se închină. Să ne temem, dar, ca nu cumva să avem chip de rugători și de închinători, dar cu fapta să facem cele potrivnice. Când vrem să ne închinăm, să aruncăm totul din mâini! De avem aur, să-l dăm lui Hristos, să nu-l îngropăm în pământ! Dacă barbarii aceia I-au adus atunci aur ca să-L cinstească, cine ești tu de nu dai nimic celui care are nevoie de ajutor? Aceia au făcut atât drum ca să vadă pe Cel născut, dar tu ce apărare mai poți avea cînd n-ai de trecut nicio uliță ca să cercetezi pe cel bolnav și întemnițat? Ni-e milă negreșit de bolnavi, de întemnițați și de vrăjmași, dar tu n-ai milă nici de Stăpânul și Binefăcătorul tău. Magii i-au adus aur, dar tu abia de-I dai o pâine. Magii au văzut steaua și s-au bucurat, dar tu vezi chiar pe Hristos, străin și gol și nu-ți tresare inima! Care dintre voi cei de față, care ați fost încărcați cu atâtea binefaceri, ați făcut o cale atât de lungă de dragul lui Hristos, ca barbarii aceia, dar mai bine spus, mai filosofi decât filosofii? Dar pentru ce vorbesc de cale lungă? Multe femei de-ale noastre sunt atât de trândave încât nu merg nicio uliță ca să vadă pe Hristos, în ieslea cea duhovnicească, dacă nu sunt purtate de catâri. Alții deși pot să meargă pe picioarele lor, totuși în loc să meargă la biserică, preferă afacerile și teatrele! Barbarii aceia, înainte de a-L vedea, au făcut atâta cale de dragul lui Hristos! Tu însă nici după ce L-ai văzut n-ai râvna lor, ci-L lași pe Hristos și dai fuga să vezi pe actori, Îl vezi pe Hristos culcat în iesle și-L părăsești ca să vezi femei pe scenă. De câte trăsnete nu-s vrednice aceste purtări?

(Extras din Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, PSB 23, E.I.B.M.B.O.R., București, 1994)

Comentarii Facebook


Știri recente