Sfântă Liturghie arhierească în Parohia Maica Domnului – Oota din Craiova

Credincioșii din Parohia craioveană „Maica Domnului” – Oota, l-au avut în mijlocul lor, în Duminica a II-a din Postul Mare, pe Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. Cu acest prilej, IPS Părinte Mitropolit a săvârșit slujba Sfintei Liturghii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a precizat Gheorghe Cioiu.

La finalul slujbei religioase, IPS Irineu a explicat învățăturile desprinse din pericopa evanghelică a acestei duminici, referitoare la minunea vindecării slăbănogului din Capernaum (Marcu 2, 1 – 12).

„Din cuvintele Mântuitorului, Fiule, iertate sunt păcatele tale! , reținem că orice suferință în viața omului are la bază un păcat, o greșeală, o încălcare a poruncilor divine. Lucru cunoscut încă de la strămoșul nostru Adam, care, ne spune Sfânta Scriptură, de îndată ce a păcătuit a pierdut harul dumnezeiesc, a pierdut Raiul și a trebuit să moară. De atunci, acest germen al greșelii, această sămânță a putreziciunii, cum o denumim într-una din rugăciunile de la Sfântul Maslu, se află în noi. Chiar dacă suntem icoane ale lui Dumnezeu, trupul nostru se strică, moare și se descompune, pentru ca sămânța dumnezeiască sădită în noi la creație, să odrăslească întru viața veșnică. Iar cel care a venit să ne răscumpere, să ne dăruiască viața cea veșnică, luând firea noastră cea păcătoasă asupra Sa, a fost Mântuitorul Iisus Hristos. Cel care, precum slăbănogului aflat pe patul de suferință, ne spune și nouă: , Fiule, iertate sunt păcatele tale! Și deodată, răutatea, slăbiciunea, neputința, ies din noi, lăsând loc harului de la Dumnezeu care, pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește. Iar Evanghelia acestei duminici ne spune ce trebuie să facem pentru ca harul sfințitor trimis nouă de Dumnezeu să nu plece de la noi. Astfel, bolnavul și însoțitorii săi, au venit înaintea Mântuitorului Iisus Hristos cu credință. Așa precum și noi venim la biserică pentru că suntem credincioși și îl mărturisim pe Dumnezeu. Este vorba de o credință exprimată prin modul de viață și trăire, prin faptele bune săvârșite. Pentru că nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția cerurilor (Matei 7, 21), ci numai cei ce fac voia Tatălui meu care este în ceruri (Matei 12, 49). ” Așadar, Duhul să nu îl stingeți, proorocirile să nu le disprețuiți (I Tesaloniceni 5, 19-20), ne spune Sfântul Pavel, ci toate să le facem spre slava lui Dumnezeu, ca și noi, aflându-ne în Biserica slavei lui Dumnezeu, să fim vindecați de neputințele noastre și să ajungem în Împărăția cerurilor”, a spus IPS Irineu.

De asemenea, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre dimensiunea teologică a celei de a doua Duminicii a Postului Mare, închinată de Sfânta noastră Biserică „Teologului energiilor necreate”, Sfântul Grigorie Palama.

„Acest sfânt părinte, călugăr isihast, un sfânt ierarh trăitor și mărturisitor, ne-a arătat că dacă ne curățim viața și sufletul de povara păcatelor și a grijilor lumești și ne îndreptăm cu toată ființa noastră spre Dumnezeu, putem fi martorii vederii luminii dumnezeiești. Acea lumină a slavei cerești care se află sădită în interiorul nostru, însă de multe ori, datorită păcatelor, ea se diminuează până la stingerea totală. Iar ca să o reaprindem trebuie să ne rugăm cu lacrimi de pocăință lui Dumnezeu, așa cum se ruga Sfântul Grigorie Palama: Doamne luminează întunericul meu! Să-l rugăm pe Sfântul Grigorie Palama ca să ne fie ghid și îndrumător spre Împărăția cerurilor și, așa cum el a văzut lumina cea dumnezeiască, și noi să fim vrednici de vederea luminii Învierii”, a încheiat IPS Părinte Mitropolit Irineu.

Biserica „Maica Domnului” – Oota, repere istorice

Biserica Oota este monument istoric și datează de la începutul secolului XIX-lea. A fost construită pe dealul Oota, în mahalaua ce poartă același nume (numele „Oota” vine de la locuitorii „Ootești” amintiți în pisania bisericii). Pe locul unde astăzi se ridică lăcașul de închinare se găsea, pe la 1800, o biserică din lemn. În 1813 a fost zidită o biserică din cărămidă, cu „blagoslovenia Prea Sfințitului Părinte Episcop al Râmnicului, Chir Galaction, în zilele Măriei Sale Gheorghe Caragea Voievod”. Pictura a fost finalizată în anul 1817. Dintre ctitori amintiți în pomelnicul scris de Dionisie Eclesiarhul se remarcă Constantin Brăiloiu, ajutat de mai mulți boieri și negustori din zonă. În anul 1879 se ridică clopotnița de la intrearea în curtea bisericii, construcție care se păstrează în original și astăzi. Pe lângă biserică a funcționat un timp și o școală particulară. Sfântul locaș a suferit mai multe lucrări de renovare și consolidare, ultimele fiind efectuate în perioada 1984 – 1988, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Nestor Vornicescu al Olteniei.

Comentarii Facebook


Știri recente