Sfân­tul Constantin este proto­ti­pul conducătorului-apostol

Cu prilejul sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, la 21 mai 2014, Catedrala patriarhală își sărbătorește hramul istoric. În acest sens, în cele ce urmează vă prezentăm un fragment din interviul realizat cu Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, intitulat Sfântul Constantin, un Împărat Apostol, publicat în Ziarul Lumina din data de 21 mai 2013:

Care este moștenirea lăsată de Sfântul Împărat Constan­tin Europei?

Exemplul Sfântului Constan­tin pentru umanitate este atât de însemnat, încât nu s-ar putea evalua astăzi nici tezaurul spiritual al lumii și nici înțeleapta cooperare dintre cre­dință și so­ci­e­­tate. El este promotorul me­sa­ju­lui creștin deschis ca o floare, spre soare, în care se regăsesc toți cei care doresc unitate pe plan zonal, național, european și mondial. Sfântul Constantin ne atrage atenția că aceste în­cer­cări de a realiza unitatea oamenilor, fără axul spiritual ca o res­ponsabilitate iubi­toa­re față de toți ceilalți, fără respectarea poruncilor lui Dum­nezeu și fără o atitudine corectă față de lucra­rea Bisericii în viața oamenilor, nu sunt realizabile. Fără repere creștine și fără valori spirituale și morale, doar pe temeiuri economice și politice, nu este așa de simplu de refăcut nici măcar teoretic unitatea de odinioară a Europei. Creștinismul a contribuit decisiv în perioada Sfântului Constantin, și în cea ur­mătoare, la evoluția men­ta­li­tă­ții, a culturii creștine, a artei și a patrimoniului, în cel mai civilizat continent al lumii, Europa. Nu se știe dacă Europa ar fi ceea ce este astăzi, cultural și patrimonial, fără Sfântul Constantin cel Mare și fără Biserică.

Este, așadar, foarte necesară aprofundarea temei rolului Sfân­­tului Împărat Constantin în construcția, promovarea și apărarea unității continentale, dar în cadrele perene ale tra­di­ției luminoase constantiniene. Sfân­tul Constantin este proto­ti­pul conducătorului-apostol. A­pos­­tolatul, ca jertfă și slujire a celorlalți, este net superior do­rin­ței de a stăpâni oamenii doar pe etape și fără viziune și rea­lism.

Acest împărat a fost canoni­zat de Biserică pentru faptele lui cu adevărat mărețe și cura­joa­­se. Pentru aceste fapte de slu­ji­re a lui Dumnezeu prin slujirea oamenilor, el s-a bucurat de atenția în timp a umanității. O prestigioasă instituție culturală din Occident numără cam 15.000 de titluri de carte închinate Sfântului Constantin cel Mare! Ce ne poate spune aceas­ta nouă, celor de astăzi? De aceea, credem că în Biserica Or­to­doxă Română, la toate ni­ve­lu­rile, timp de un an de zile vor fi evidențiate mărturii impresio­nante, atât istorice, cât și cultu­rale, liturgice și spirituale, patrimonial-artistice, care să justifice pe deplin inspirata propunere a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel către Sfântul Sinod de a cinsti cum se cuvine libertatea creștină în responsabilitatea slujirii prin Biserică a societății, după modelul Sfântului Con­stan­tin. Iată, la 1.700 de ani de la proclamarea, la Milano, a ac­tu­lui de libertate, revenim cu ma­re folos la sursele creștine ale temeiului slujirii din libertate! Libertate pentru slujirea oamenilor prin Biserică, libertate de a ne iubi semenii, libertate de a ne iubi Biserica, poporul, țara în umanitatea întreagă.

Mai multe informații în Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente