Ședințele Adunării Eparhiale și Consiliului Eparhial în Episcopia Sălajului

În sala de ședințe de la demisolul Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Zalău s-au desfășurat lucrările Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului. Lucrările au fost precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum în catedrală, după cum a precizat Arhid. Adrian Onica.

După rostirea rugăciunii, a luat cuvântul Preasfințitul Părinte Petroniu care a mulțumit membrilor Adunării Eparhiale pentru efortul susținut pe care l-au arătat Bisericii, precizând totodată că aceasta este ultima ședință a membrilor din acest mandat, în primăvara acestui an urmând a se desfășura noi alegeri ale organismelor deliberative și executive eparhiale.

În continuare au fost citite rapoartele de activitate ale sectoarelor administrativ-bisericesc, cultural-educațional, economic și social-filantropic.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei și este formată dintr-un număr de 30 de membri, dintre care 20 sunt mireni, iar 10 sunt clerici, care sunt aleși pentru un mandat de patru ani.

Consiliul eparhial este organism executiv al Adunării eparhiale și are în competență problemele bisericești administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale și fundaționale pentru întreaga Eparhie și se compune din 9 membri, 3 clerici și 6 mireni, aleși pe termen de 4 ani de Adunarea eparhială dintre membrii ei. Atât membrii Adunării Eparhiale cât și cei ai Consiliului Eparhial pot fi aleși pentru cel mult două mandate.

Din punct de vedere administrativ în Episcopia Sălajului funcționează un număr de trei protopopiate care coordonează activitatea a 205 parohii, 15 dintre acestea fiind în mediul urban, iar restul de 190 în mediul rural. Acestora li se adaugă cele 63 de filii existente în Eparhie.

De asemenea, în Episcopia Sălajului funcționează șapte așezăminte monahale (cinci mănăstiri și două schituri).

Comentarii Facebook


Știri recente