Scrisoare deschisă către ministrul educaţiei

Părinţii solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice măsuri pentru urgentarea înscrierilor copiilor la ora de religie, în acest sens fiindu-i înmânată luni, 16 februarie, o scrisoare deschisă ministrului Sorin Câmpeanu de către Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie (APOR) reprezentată de doamna Liana Stanciu. Tot luni, senatorii au decis reluarea discuţiilor despre ora de religie în urma scrisorii transmise Senatului de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, după cum informează “Ziarul Lumina”.

Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie i-a adresat ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, domnul Sorin Cîmpeanu, o scrisoare deschisă prin intermediul căreia solicită luarea unor măsuri cât mai urgente pentru a face posibilă înscrierea copiilor la ora de religie. „Pentru ducerea la îndeplinire a Decizie nr. 669/2014 a Curţii Constituţionale a României, solicităm ca formularele de înscriere la clasa pregătitoare, care vor fi completate de părinţi în perioada 23 februarie – 13 martie, să cuprindă în conţinutul lor o rubrică prin care părintele să poată alege disciplina religie, potrivit cultului recunoscut căruia îi aparţine. De asemenea, solicităm ca toate tipizatele de înscriere într-o unitate de învăţământ să cuprindă rubrica menţionată mai sus, iar înscrierea să fie valabilă pentru perioada şcolarizării în respectiva unitate de învăţământ“, se arată în solicitarea APOR, semnată de preşedintele Liana Stanciu, mamă, cunoscută realizatoare de televiziune şi radio.

Totodată, asociaţia solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să realizeze o cerere-tip de înscriere la ora de religie, simplă şi clară, care să fie pusă la dispoziţia părinţilor în fiecare unitate de învăţământ. În încheierea scrisorii deschise care a fost înmânată personal ministrului educaţiei în cursul zilei de luni, 16 februarie, Liana Stanciu reaminteşte faptul că, potrivit legislaţiei actuale şi deciziei Curţii Constituţionale, disciplina religie este parte a trunchiului comun şi se predă confesional, iar organizarea orei de religie „este obligatorie pentru stat, iar statului îi este interzis să adopte soluţii legislative care pot fi interpretate ca fiind lipsite de respect faţă de convingerile religioase sau filosofice ale părinţilor“.

APOR este o organizaţie neguvernamentală a părinţilor interesaţi de educaţia complexă, completă şi de calitate a copiilor lor, educaţie care presupune şi o componentă religioasă. Membrii acestei asociaţii consideră că educaţia fără religie înseamnă şcoală fără suflet, neam fără Dumnezeu şi fără identitate, susţin îmbunătăţirea calităţii orei de religie, precum şi menţinerea rolului şi importanţei acestei discipline de învăţământ“.

Senatul reia discuţiile privind ora de religie

Totodată, luni, 16 februarie, conducerea Senatului a luat act de scrisoarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu privire la studiul disciplinei religie în şcoli şi a decis să o transmită spre studiu grupurilor parlamentare. „Există o scrisoare din partea Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în legătură cu studiul religiei în şcoli, ca urmare a punerii de acord între decizia Curţii Constituţionale şi legislaţia curentă. Această scrisoare a fost transmisă de Biroul Permanent către toate grupurile parlamentare în dorinţa de a prelua ceea ce, probabil, se va considera necesar din această intervenţie a Patriarhului Daniel“, a declarat, luni, vicepreşedintele social-democrat al Senatului, Cristian Dumitrescu, la finalul şedinţei Biroului Permanent al Senatului, potrivit Agerpres.

În scrisoarea transmisă Senatului, Preafericitul Părinte Daniel propune, în vederea corelării cu decizia Curţii Constituţionale, modificarea articolului 18, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 astfel încât „înscrierea la disciplina religie să se facă la începutul şcolarizării, pentru toată perioada acesteia, de către elevul major ori părintele sau tutorele legal instituit pentru elevul minor, care va semna o cerere-tip de înscriere a elevului pentru frecventarea orelor de religie pe toată durata şcolarizării“. Totodată, „o eventuală retragere a elevului de la orele de religie sau o reînscriere a celor care au renunţat pe parcursul şcolarizării se va face tot prin cerere scrisă, la începutul anului calendaristic, pentru anii şcolari următori. Şcoala are obligaţia să creeze condiţiile necesare pentru care elevul major, părintele sau tutorele legal instituit să-şi poată exercita aceste drepturi“, se mai arată în propunerea avansată de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Comentarii Facebook


Știri recente