Sărbătoare la Mănăstirea Cămărășasca, Gorj

În ziua de prăznuire a „Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul”, la 29 august 2012, Mănăstirera Cămărășasca, din Protoieria Târgu-Cărbunești, județul Gorj, și-a serbat hramul. Cu acest prilej, câteva sute de credincioși au participat la Sfânta Liturghie, oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, după cum ne informează mitropoliaolteniei.ro

La finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit a vorbit credincioșilor despre viața curată și plină de har a Sfântului Ioan Botezătorul, cel care „s-a învrednicit să dezlege cureaua încălțămintelor Mântuitorului Hristos”.

IPS Părinte a arătat în acest sens că „cel mai mare dintre proorocii Vechiului Testament” a rămas în Biserica noastră ca exemplu de credință și jertfelnicie în slujirea Adevărului. „Învățătura Sfântului Ioan Botezătorul este cutremurătoare. Cuvântul său nivelează totul. Prin ceea ce spune, el pregătește Împărăția lui Dumnezeu, care nu este din lumea aceasta. De aceea, atunci când vorbește, inimile se deschid, oamenii înțeleg, se pocăiesc, se îndreaptă, se spală de păcate, căci gura sa spune «eu vă bozez cu apă, dar Cel Care vine după mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc»”, a spus IPS Părinte. Tot în acest sens, Mitropolitul Olteniei a arătat și dimensiunea martirică a vieții Sfântului Ioan Botezătorul care, înfierând păcatul desfrânării, a primit cununa muceniciei și Împărăția Cerurilor. „Prin Sfântul Ioan Botezătorul luăm act de o jertfă cu totul aparte, o jertfă a propriei ființe, o jertfă personală, o jertfă martirică. Putem spune chiar că el deschide șirul lung al mucenicilor care s-au jertfit pentru Împărăția Cerurilor. În jertfa sa el nu disprețuiește lumea, ci dorește să o facă mai bună. Vrea să ne arate că dincolo de nedreptățile acestei existențe, se află fericirea cea veșnici a Împărăției lui Dumnezeu. Acesta este sensul sărbătorii de astăzi. Jertfa sa este totodată o dovadă vie a faptului că sfinții trec dincolo de moarte. Nimeni să nu creadă că dacă Irod i-a tăiat capul, Sfântul Ioan a pierdut existența totală, căci sufletul său s-a așezat în ceruri, lângă scaunul Stăpânului său, așa cum vedem din icoana Deisis”, a conchis IPS Părinte Mitropolit.

După cuvântul de învățătură, IPS Părinte Irineu, preoții și diaconii slujitori au oficiat slujba Parastasului pentru ctitorii, ostenitorii și benefăcătorii cinstitului așezământ monahal, care s-au mutat la viața veșnică. Răspunsurile la strană au fost date de membrii Grupului psaltic al Catedralei „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. La final, toți cei prezenți au luat parte la tradiționala agapă frățească.

Comentarii Facebook


Știri recente