Sărbătoare duhovnicească la biserica Mănăstirii Copou din Iași

Biserica Mănăstirii Copou a îmbrăcat, ieri, 18 ianuarie 2013, straie de sărbătoare, în ziua pomenirii Sfinților Atanasie și Chiril. Joi seara a fost oficiată slujba Privegherii de către arhim. Dosoftei Șcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iași. Ieri-dimineață, Sfânta Liturghie a fost slujită de arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor, informează Ziarul Lumina, Ediția de Moldova.

Ieșenii au participat joi seara la slujba Privegherii săvârșită în Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril” a Mănăstirii Copou din Iași de arhim. Dosoftei Șcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iași. La slujbă au participat stareți și starețe din mai multe eparhii ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Predica de la finalul slujbei a fost ținută de pr. Mihai Mărgineanu, de la parohia Toma Cozma din Iași. „Sfinții Atanasie și Chiril au fost patriarhi ai unei cetăți reprezentative pentru partea de nord a Africii, zonă în care a înflorit multă vreme monahismul. Bazele monahismului răsăritean, așa cum îl avem în bună parte până astăzi, s-au pus în pustia schetică, din preajma orașului Alexandria. Aici, nevoințele, singurătatea, rugăciunea și dedicarea totală lui Dumnezeu au zămislit cele mai frumoase cugetări creștine pe care le avem cuprinse până astăzi în cartea Patericului. Alexandria era un oraș al culturii. Străvechea bibliotecă din Alexandria, care era considerată cea mai bogată bibliotecă a Antichității, a permis oamenilor, încă de tineri, să-și lărgească orizontul cunoașterii. Acesta este motivul pentru care, în cugetarea creștină, Alexandria rămâne ca o cetate a interpretărilor alegorice, în care interferența culturală cu viața spirituală a zămislit opere nestemate pentru viața creștină, care au devenit temelie pentru dogma ortodoxă și pentru cultul ortodox. Sfinții Atanasie și Chiril sunt doi exponenți ai vieții religioase din această cetate, care au vegheat prin natura activității lor de ierarhi pentru a se preda mai departe dreapta credință”, a spus pr. Mihai Mărgineanu.

„Avem mare nevoie de rugăciune”

Parohul de la Toma Cozma a amintit că Sfântul Atanasie este cel care a cules din cuvintele Sfântului Antonie cel Mare prețioase sfaturi duhovnicești. „Datorită Sfântului Atanasie și a elanului său tineresc avem până astăzi cuvinte și sfaturi ale Sfântului Antonie. Sfântul Atanasie a fost contemporan cu Sfântul Vasile cel Mare, cu Sfântul Grigorie de Nazianz. În zilele noastre ne întrebăm cât de actuală este opera și jertfa Sfinților Atanasie și Chiril. Cei doi sfinți sunt de mare actualitate pentru că trăim o vreme în care credința ortodoxă este mult încercată de variatele erezii moderne. Credința este mult încercată de falsitatea noastră. Mai mult lovim în credința noastră prin nesinceritatea cu care o trăim, decât lovesc alții din exterior. Sfinții Atanasie și Chiril ne-au oferit o mărturie de trăire a credinței. Ei sunt două voci din istoria Bisericii care s-au pus în linia întâi a apărării credinței. Mai putem noi apăra credința astăzi, în această avalanșă informațională, cu atâtea provocări, cu atâtea păcate și atâta dezordine? Mai putem noi apăra credința când vedem că puținele noastre resurse ușor se epuizează? Putem apăra credința prin două lucruri, mai cu seamă. Întâi de toate, prin rugăciune. Rugăciunile pe care le rostim ne angajează în cunoașterea credinței. Avem mare nevoie de rugăciune și ca rostire, dar și pentru gândire. Viața noastră trebuie să devină o rugăciune în fața atâtor provocări. Nu poți răspunde decât cu viață sfântă atâtor răutăți care sunt în jur. Al doilea lucru prin care putem apăra credința este propria noastră viață. „Așa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă ei faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16). Omul trebuie să ducă o viață astfel încât să-i determine pe alții să dea slavă lui Dumnezeu. Sfinții Atanasie și Chiril ne încredințează că noi putem duce o viață astfel încât cei din jur să dea slavă lui Dumnezeu că trăim printre ei. Cinstindu-i pe cei doi sfinți, ne angajăm în calea credinței mai mult, mai desăvârșit. Această mănăstire poartă stindarul credinței prin măicuțele ostenitoare și prin toți pelerinii care vin aici. Acest sfânt lăcaș este reprezentativ pentru orașul Iași prin rugăciunile care se înalță la Tronul Preasfintei Treimi”, a adăugat pr. Mihai Mărgineanu.

Sfinții Atanasie și Chiril, mărturisitori ai credinței

Programul liturgic a continuat ieri cu Ceasurile și Acatistul Sfinților Atanasie și Chiril. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor, alături de un sobor de preoți de la mai multe mănăstiri și parohii din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul maicilor de la Mănăstirea Copou și de monahii de la alte așezări monahale. Cuvântul de învățătură a fost adresat de arhim. Nichifor Horia. „Sfinții Atanasie și Chiril au fost cei care la începutul sec. al IV-lea aveau să fie mărturisitori ai adevărului credinței noastre, ai dogmei Sfintei Treimi, ai unor adevăruri de credință esențiale pentru noi. Prin ei a lucrat Dumnezeu, iar prin această lucrare s-au sfințit. Ei au sfințit pe cei ce au înțeles că dreapta învățătură nu venea de la om, ci de la Dumnezeu. Sfinții Atanasie și Chiril au trăit într-un timp de biruință a adevărului, ambii fiind de Duhul Sfânt, pentru că au căutat adevărul cel viu și l-au mărturisit oamenilor. Sfinții Atanasie și Chiril sunt prăznuiți de Biserică și îi chemăm în rugăciunile noastre. Ei ne-au vădit că în mijlocul înșelăciunii și al clătinării adevărurilor esențiale, cei care își pun nădejdea în Dumnezeu sunt luminați de Cel Preaînalt”, a explicat arhim. Nichifor Horia, care a transmis apoi binecuvântarea Înalt Preasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Protos. Hrisostom Andrioaia, duhovnicul Mănăstirii Copou, și-a exprimat bucuria că la hramul Mănăstirii Copou s-au rugat împreună un număr mare de preoți și de credincioși.

Comentarii Facebook


Știri recente