Revista Chemări la Hristos din Viena la ceas aniversar

Revista „Chemări la Hristos – Rufe zu Christus” a Parohiei ortodoxe române din Viena împlinește douăzeci de ani timp în care au fost editate șaptezeci de numere, având o apariție trimestrială.

„Acum 20 de ani, cel care avea se aduca un nou suflu duhovnicesc credincioșilor din Viena și avea să împlinească gândul sfânt ca românii din capitala Austriei să aibă o Biserică proprie, Pr. Prof. Dr. Nicolae Dura, a început o lucrare de comunicare cu familiile ortodoxe printr-o revistă parohială. De la cel dintâi număr din aprilie 1993 care avea drept editorial cu titlu liturgic pascal: „Veniți de luați lumină!” și până la acest număr 70, Părintele Nicolae s-a străduit să comunice mesajul-chemare al Mântuitorului Hristos, mesaj și chemare care ne conduc pe „cărarea împărăției”, pe calea luminii și a mântuirii”, a spus Pr. Emanuel Nutu, preot slujitor la Parohia ortodoxă română din Viena.

La ceas aniversar, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a transmis câteva gânduri: „Mărturisesc că primesc de fiecare dată revista „Chemări la Hristos” cu o tresăltare de bucurie pentru că ea redă crâmpeie dintr-o mare jertfă, aceea a zidirii bisericii românești din capitala Austriei, care se continuă cu zidirea de biserici în sufletele credincioșilor. Căci, în fond, chemarea noastră a tuturor este aceea de a deveni biserici vii în care să locuiască Mântuitorul Hristos și împreună cu El întreaga Sfântă Treime. Iar cel care ne modelează după chipul Domnului Hristos, pe Care ni-L și împărtășește prin Sfintele Taine este părintele nostru duhovnicesc, preotul, „O copii mei pentru care sufăr iarăși durerile nașterii (voastre) până când Hristos va lua chip în voi” (Gal. 4, 19). „Chemări la Hristos” s-a născut din conștiința datoriei Părintelui Nicolae, editorul acestei reviste, de a-l propovădui pe Mântuitorul nu numai cu cuvântul în biserică și prin exemplul său viu, ci și în scris. Revista este totodată și o cronică a parohiei ca familie a credincioșilor uniți prin credință și rugăciune. Ea redă evenimente petrecute în parohie, în Biserica noastră sau pe plan ecumenic, ceea ce întărește sentimentul frățietății între creștini. Cu prilejul acestui număr jubiliar, felicităm și binecuvântăm pe preoții slujitori împreună cu credincioșii vienezi și urăm revistei ani mulți și, mai ales, mulți cititori!”

Cei care doresc să citească apariția electronică a revistei, o pot găsi pe site-ul nou al parohiei: www.rumkirche.at.

Comentarii Facebook


Știri recente