Puterile cereşti sunt permanent slujitoare şi ascultătoare de glasul lui Dumnezeu, spune IPS Irineu

IPS Irineu

Subiectul central al omiliei Mitropolitului Olteniei, rostită cu prilejul sărbătorii Sfinţilor Arhangheli, a fost dedicat puterilor cereşti. IPS Irineu a vorbit credincioşilor din Târgu Jiu despre prezenţa şi lucrarea sfinţilor îngeri în iconomia lui Dumnezeu şi a subliniat că îngerii sunt puteri slujitoare, mesageri ai lui Dumnezeu, cei care vestesc oamenilor planurile şi voia lui Dumnezeu.

Chiriarhul locului a făcut referire la trimiterea Arhanghelului Gavriil la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu spre a-i vesti Întruparea Fiului Celui Prea Înalt, lucrare pe care IPS Irineu a catalogat-o ca fiind cea mai importantă din istoria mântuirii neamului omenesc.

Înaltpreasfinţia Sa a reamintit că la botez fiecare dintre noi primim un înger păzitor pentru a ne ocroti de săgeţile vrăjmaşului diavol, iar după plecarea din lumea aceasta, acesta vor însoţi sufletul prin vămile văzduhului, păzindu-l de cel rău.

Apoi, Arhiepiscopul Craiovei a vorbit despre cântarea îngerească prezentată de prorocul Isaia: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de slava Lui!» (Isaia 6, 3), cântare pe care Biserica a preluat-o în cultul divin public şi pe care noi credincioşii, o cântăm împreună cu îngerii.

Omilia a fost rostită de IPS Irineu, în zi de prăznuire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi a tuturor cereştilor puteri, în cadrul Sfintei Liturghii oficiată în biserica „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil” din municipiul Târgu Jiu. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a numeroşi credincioşi şi a reprezentanţilor autorităţilor publice locale, sfântul locaş fiind unul din reperele reprezentative ale urbei de pe malul Jiului, informează Biroul de presă al Eparhiei.


Biserica „Sfinţii Voievozi” din Târgu Jiu a fost ridicată între anii 1748 – 1764. De-a lungul timpului a purtat mai multe denumiri: Biserica Negustorilor, Biserica Domnească, Mănăstirea Domnească şi Catedrala din Târgu Jiu. Ca element de unicitate, pe tâmpla exterioară sunt pictaţi filozofi, prooroci şi sibile.

Foto credit: Mitropolia Olteniei

 

Comentarii Facebook


Știri recente